Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
28 трав­ня про­ве­де­но інтер­ак­тив­ну он­лайн ко­мунікацію з ви­пуск­ни­ка­ми на базі про­гра­ми Zoom.
28 травня 2020, 22:29
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
16 травня 2020, 23:08
Всі новини

10.09.2019р. у коледжі було здійснено відпрацювання плану евакуації серед працівників та студентів закладу на випадок виникнення пожежі.Такі тренування проводяться щорічно з метою перевірки готовності студентів та працівників коледжу до евакуації, для набуття навичок самостійно, швидко і безпомилково орієнтуватися в ситуації у разі виникнення загрози пожежі чи самої пожежі.

О 13.10 хв. було подано сигнал тривоги (3 довгих дзвоники) – працівники та студенти коледжу були сповіщені про виникнення надзвичайної ситуації (пожежі) та про початок екстренної евакуації з приміщень. Евакуаційна комісія разом з ланкою охорони громадського порядку у складі: Сторожука В.М. - заступника директора з адміністративно-господарської роботи, Щербакової А.П. - інженера з охорони праці, Федосєєвої Н.І. - завідувача навчально-методичного кабінету, Даль Н.В. та Куракіної О.В. – голів циклових комісій, Радкевич І.А. - завідувача господарства забезпечили організовану евакуацію студентів, співробітників та викладачів з приміщень коледжу.

Евакуація була проведена вдало, оскільки студенти та працівники коледжу організовано, без паніки та скупчень залишили приміщення навчального закладу за 3 хвилини.

Оголошення
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення