Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
14 січня 2021 ро­ку у ко­леджі відбув­ся пе­да­гогічний семінар.
15 січня 2021, 09:10
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу привіта­ли за­хис­ників України з но­ворічни­ми та різдвя­ни­ми свя­та­ми.
30 грудня 2020, 12:53
Всі новини

10.09.2019р. у коледжі було здійснено відпрацювання плану евакуації серед працівників та студентів закладу на випадок виникнення пожежі.Такі тренування проводяться щорічно з метою перевірки готовності студентів та працівників коледжу до евакуації, для набуття навичок самостійно, швидко і безпомилково орієнтуватися в ситуації у разі виникнення загрози пожежі чи самої пожежі.

О 13.10 хв. було подано сигнал тривоги (3 довгих дзвоники) – працівники та студенти коледжу були сповіщені про виникнення надзвичайної ситуації (пожежі) та про початок екстренної евакуації з приміщень. Евакуаційна комісія разом з ланкою охорони громадського порядку у складі: Сторожука В.М. - заступника директора з адміністративно-господарської роботи, Щербакової А.П. - інженера з охорони праці, Федосєєвої Н.І. - завідувача навчально-методичного кабінету, Даль Н.В. та Куракіної О.В. – голів циклових комісій, Радкевич І.А. - завідувача господарства забезпечили організовану евакуацію студентів, співробітників та викладачів з приміщень коледжу.

Евакуація була проведена вдало, оскільки студенти та працівники коледжу організовано, без паніки та скупчень залишили приміщення навчального закладу за 3 хвилини.

Оголошення
За­про­шуємо сту­дентів ко­ле­джу взя­ти участь у кон­курсі з ви­дачі гран­ту
20 січня 2021, 10:38
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь¬кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
14 січня 2021, 14:39
14 січня об 11 го­дині відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар.
11 січня 2021, 19:29
10 груд­ня 2020 ро­ку о 16:00 на базі плат­фор­ми Zoom відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар.
03 грудня 2020, 20:54
23 листопада 2020, 09:56
Всі оголошення