Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
21 ли­сто­па­да у рам­ках за­ходів де­ка­ди цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп`ютер­них тех­но­логій ви­кла­дач Ду­ло­ва О. І. про­ве­ла круг­лий стіл «Су­часні ви­на­хо­ди люд­ства».
Вчора о 15:45
21 ли­сто­па­да се­ред сту­дентів груп третьо­го кур­су еко­номічно­го відділен­ня відбув­ся огляд-кон­курс відео­ро­ликів на те­му «Май­бут­ня про­фесія очи­ма сту­дентів».
Вчора о 13:09
Всі новини

Початок нового навчального року відзначився зустріччю студентів 3-го курсу спеціальностей «Фінанси, банківська страва та страхування» і «Облік і оподаткування» Ірпінського економічного коледжу з деканом економічного факультету НУБіП України, завідувачем та викладачами кафедри фінансів. Зустріч студентів розпочалася з діалогу з деканом економічного факультету Анатолієм Дібровою, який розповів про основні здобутки факультету, зокрема звернув увагу на розвиток активної співпраці з бізнесом та роботодавцями, а також на наявність в університеті міжнародних програм.

Анатолій Діброва  провів екскурсії навчально-науковими лабораторіями TOPAS та AGMEMOD.Студенти коледжу відвідали сучасну лабораторію TOPAS, робота в якій сприятиме трансформації від теоретико-орієнтованого до практичного навчання в аграрній освіті та формуванню необхідних компетенцій для працевлаштування майбутніх фахівців з економічних спеціальностей. У новітній лабораторії AGMEMOD студенти університету мають можливість моделювати та прогнозувати економічні процеси, що дозволяє суттєво  підвищувати якість дослідницьких робіт на всіх рівнях.

Завідувач кафедри фінансів Давиденко Надія Миколаївна розповіла майбутнім абітурієнтам університету  про  переваги навчання в НУБіП України, високий рівень підготовки студентів, акцентувала увагу на можливості проведення спільних наукових досліджень, участі в наукових заходах та конференціях. Побажання успіху, наснаги в навчанні, цілеспрямованості у реалізації своєї мети почули студенти коледжу від завідувача та викладачів кафедри фінансів.

 По завершенню офіційної частини зустрічі для студентів коледжу було проведено екскурсії по території ботанічного саду  та музею історії НУБіП України. Байрак Іван Іванович зробив екскурс в  історію університету, торкнувшись усіх етапів його становлення та діяльності його сьогодні як одного з провідних вишів у галузі аграрної освіти. Третьокурсники дізналися про традиції університету і мали можливість помріяти про своє майбутнє студентське життя.

Адміністрація коледжу висловлює подяку Анатолію Діброві – декану економічного факультету, Надії Давиденко – завідувачу кафедри фінансів та  науково-педагогічним працівникам НУБіП України за організацію і проведення змістовної та теплої зустрічі. Сподіваємося на тісну співпрацю у навчальному та науковому напрямках між економічним факультетом НУБіП України та Ірпінським економічним коледжем.

 

Світлана Іванова,

голова циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін

 

Оголошення
За­про­шуємо на нав­чаль­но-кон­суль­таційні за­нят­тя з українсь­кої мо­ви та ма­те­ма­ти­ки.
Щойно
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл, учнів про­фесійно-технічних учи­лищ та їх батьків ...
19 листопада 2019, 10:43
Всі оголошення