Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у Дні відкри­тих две­рей НУБіП України
23 листопада 2020, 11:55
Гра-вікто­ри­на «Моя май­бут­ня про­фесія» зі сту­ден­та­ми ІІІ кур­су еко­номічно­го відділен­ня, які опа­но­ву­ють спеціальність 071 «Облік і опо­дат­ку­ван­ня».
18 листопада 2020, 09:50
16 ли­сто­па­да відбу­ла­ся он­лайн-зустріч сту­дентів еко­номічно­го відділен­ня з ви­пуск­ни­цею ко­ле­джу – го­лов­ним бух­гал­те­ром то­ва­ри­ства з об­ме­же­ною відповідальністю «ІКФ»
17 листопада 2020, 12:31
Всі новини

10-11 листопада 2020 року відбулася комунікація з батьками здобувачів освіти 1-2 курсу в онлайн-форматі, за участю адміністрації коледжу та викладачів.

Збори відкрила директорка коледжу Наталія Ільченко. У своїй промові вона зосередила увагу на актуальних питаннях навчання студентів в умовах пандемії COVID-19 та повідомила батьків про підсумки успішності за результатами проміжної атестації. Наталія Володимирівна довела до відома батьків результати опитування студентів щодо навчання в online-форматі та наголосила на необхідності якомога тіснішого контакту і взаємодії батьків з педагогічним колективом та студентами задля успішної реалізації завдань освітнього процесу.

Заступник директора з навчальної роботи Вікторія Сова акцентувала увагу батьків на необхідності підготовки студентів 2-го курсу до державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, ознайомила з переліком предметів, визначених для проведення ДПА у 2021 році, та з основними вимогами до організації освітнього процесу у коледжі.

Батьки мали змогу поставити запитання викладачам, обговорити проблемні моменти, що виникають у студентів під час дистанційного навчання, та отримали вичерпні відповіді.

Налагодження ефективної комунікації між усіма учасниками освітнього процесу сприятиме підвищенню якості навчання, полегшить адаптацію здобувачів та педагогів до роботи у сучасних непростих умовах, допоможе створити сприятливі умови для розвитку студентів та реалізації їх потенціалу.

 

Андрій Сиротенко,

заступник директора з виховної роботи