Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
19 ве­рес­ня 2019 ро­ку роз­по­ча­ло­ся нав­чан­ня за про­гра­ма­ми підго­тов­ки ба­ка­лаврів (за­оч­на фор­ма нав­чан­ня) на Міжка­фед­ральній нав­чальній ла­бо­ра­торії НУБіП України.
19 вересня 2019, 12:47
У рам­ках пла­ну ро­бо­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли май­стер-клас з ме­тою про­форієнтації се­ред учнів 9-11 класів ІАЛ НУБіП У...
19 вересня 2019, 10:59
Всі новини

У коледжі продовжується чудова традиція подорожей та екскурсійних маршрутів.

7 вересня викладачі і співробітники вирушили у екскурсійну подорож вихідного дня. Першою зупинкою маршруту став дивовижний красою, таємничий легендами та насичений подіями Національний парк «Межигір’я». Після цікавої прогулянки Національним парком мандрівники відвідали Вишгород, музей 2-ї Світової у Нових Петрівцях та музей військової техніки в с.Пилява.

Перлиною туру безперечно стало заповідне Сухолуччя. Саме місце нагадує узбережжя Балтійського моря, абслютний спокій і краса природи. Унікальна можливість побачити не за гратами, а у вільному природньому середовищі коней Пржевальського, диких кабанів, благородних оленей.

Подорож подарувала учасникам незабутні емоції та приємні спогади.

Попереду ще чимало подорожей та захоплюючих поїздок.

Запрошуємо колег приєднуватися до учасників турів вихідного дня!

 

Андрій Сиротенко,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
30 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 10:00 біля нав­чаль­но­го кор­пу­су №1 відбу­деть­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють», при­свя­че­на річниці за­ги­белі на Сході України ви­кла­да­ча ко­ле­джу Багіро­ва…
Вчора о 16:32
23 ве­рес­ня 2019 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України.
13 вересня 2019, 19:05
06 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 13.00 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І кур­су
03 вересня 2019, 15:02
Всі оголошення