Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
25 лю­то­го ко­ледж відсвят­ку­вав Ко­лодія.
9 години тому
25 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ко­ле­джу з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
Вчора о 20:52
Для сту­дентів ко­ле­джу спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» керівник відділу кадрів ПАТ КБ «При­ват­банк» про­ве­ла пре­зен­тацію он­лайн-прак­ти­ки.
Вчора о 20:50
21 лю­то­го у рам­ках про­форієнтаційно­го проєкту «Зи­мо­ва шко­ла – 2020» ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли інтер­ак­тив­ну вікто­ри­ну з фінан­со­вої гра­мот­ності для учнів 9-Б кла­су Ірпінсь­кої СЗОШ І-ІІІ сту­пенів з пог­ли...
22 лютого 2020, 20:43
21 лю­то­го 2020 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відзна­чи­ли Міжна­род­ний день рідної мо­ви
22 лютого 2020, 20:38
Всі новини

Учні випускних класів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв незабаром мають зробити вирішальний крок – обрати майбутню професію. Запитання «Куди піти вчитися?» є актуальним для них. На нього майбутнім абітурієнтам відповіли члени циклової комісії гуманітарних дисциплін.

17 січня 2020 року викладачі гуманітарних дисциплін Клименко Л.В., Івкова Н.М., Кудрін В.І., Федоровська О.О., Іванова С.Д., Приходько М.І., Баланюк Л.М., Куракіна, О.В., Скуратівська Г.С., Путро А.О., з метою запросити якомога більшу кількість випускників 9 та 11-х класів на навчання до коледжу, відвідали ЗОШ №1, ЗОШ №12, Ліцей №3, ЗОШ №5 міста Ірпеня та Горенську і Михайлівсько-Рубежівську ЗОШ.

Учням цих загальноосвітніх навчальних закладів  були не лише презентовані спеціальності й професії майбутніх фахівців з фінансів, банківської справи та страхування, маркетингу, обліку і оподаткування, комп’ютерної інженерії, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а також надані інформаційні матеріали, буклети. Педагоги також проінформували школярів  і вчителів про підготовку з 2020 року у коледжі фахівців за новими спеціальностями – «Харчові технології» і «Економіка» та ознайомили з досягненнями випускників Ірпінського економічного коледжу.

Викладачі коледжу змогли повною мірою установити контакт з учнівською аудиторією. Учні 9-х класів отримали  інформацію про стан ринку праці в регіоні, перспективи працевлаштування за конкретною професією або спеціальністю. Школярі  були налаштовані цілком позитивно, проявляли активність, ставили запитання, висловлювали вдячність за візит.

Адміністрація коледжу висловлює подяку директорам шкіл Ірпінського та Києво-Святошинського регіонів за співпрацю на ниві профорієнтаційної роботи.

 

Циклова комісія

гуманітарних дисциплін