Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Сту­ден­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» успішно про¬хо¬дять ви­роб­ни­чу прак­ти­ку, на­бу­ва­ють прак­тич­них на­ви­чок та про-фесійно­го до­свіду за обра­ни­ми спеціаль­но­стя­ми, а та­кож зби­ра­ють фа...
17 травня 2019, 16:21
Вибір про­фесії – це спра­ва не од­но­го дня.
17 травня 2019, 15:13
Ша­нуємо і зберігаємо віковічні українські куль­турні тра­диції, бе­ру­чи участь у свят­ку­ванні Все­світньо­го дня ви­ши­ван­ки.
16 травня 2019, 17:00
З ме­тою відрод­жен­ня давніх українсь­ких зви­чаїв і тра­дицій, про­буд­жен­ня у сту­дентів пре­крас­них і бла­го­род­них по­чуттів – свя­то­го і ніжно­го став­лен­ня до ма­терів, класні керівни­ки груп 101-О і 202-О зі ...
15 травня 2019, 15:02
Всі новини

13 травня 2019 року педагогічні працівники коледжу Погоріла О.І. і Підгурська І.С. відвідали Вишгородську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №1, Вишгородську спеціалізовану школу «Сузір’я», НВК «Вишгородська районна гімназія «Інтелект» - загальноосвітня школа І ступеня».  

          Під час зустрічей з учнями випускних класів була надана детальна інформація про спеціальності, за якими здійснюється набір студентів у 2019 році, та про організацію освітнього процесу у коледжі.

У ході зустрічі педагоги продемонстрували  сайт коледжу, на якому можна ознайомитися з детальною інформацію про заклад вищої освіти та слідкувати за головними подіями коледжанського життя. Учні випускних класів отримали буклети, флаєри з інформацією про спеціальності, вступні іспити та умови навчання.

Викладачі коледжу відповіли на запитання щодо особливостей цьогорічної вступної кампанії, переліку документів для вступу, термінів подачі заяв та складання вступних екзаменів.

Маємо надію, що профорієнтаційна робота принесе неабияку користь усім її учасникам та чекаємо на майбутніх абітурієнтів з 01 липня 2019 р. у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж».

 

Оксана Погоріла, відповідальний

секретар приймальної комісії