Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
25 лю­то­го ко­ледж відсвят­ку­вав Ко­лодія.
3 години тому
25 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ко­ле­джу з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
3 години тому
Для сту­дентів ко­ле­джу спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» керівник відділу кадрів ПАТ КБ «При­ват­банк» про­ве­ла пре­зен­тацію он­лайн-прак­ти­ки.
3 години тому
21 лю­то­го у рам­ках про­форієнтаційно­го проєкту «Зи­мо­ва шко­ла – 2020» ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли інтер­ак­тив­ну вікто­ри­ну з фінан­со­вої гра­мот­ності для учнів 9-Б кла­су Ірпінсь­кої СЗОШ І-ІІІ сту­пенів з пог­ли...
22 лютого 2020, 20:43
21 лю­то­го 2020 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відзна­чи­ли Міжна­род­ний день рідної мо­ви
22 лютого 2020, 20:38
Всі новини

13 травня 2019 року педагогічні працівники коледжу Погоріла О.І. і Підгурська І.С. відвідали Вишгородську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №1, Вишгородську спеціалізовану школу «Сузір’я», НВК «Вишгородська районна гімназія «Інтелект» - загальноосвітня школа І ступеня».  

          Під час зустрічей з учнями випускних класів була надана детальна інформація про спеціальності, за якими здійснюється набір студентів у 2019 році, та про організацію освітнього процесу у коледжі.

У ході зустрічі педагоги продемонстрували  сайт коледжу, на якому можна ознайомитися з детальною інформацію про заклад вищої освіти та слідкувати за головними подіями коледжанського життя. Учні випускних класів отримали буклети, флаєри з інформацією про спеціальності, вступні іспити та умови навчання.

Викладачі коледжу відповіли на запитання щодо особливостей цьогорічної вступної кампанії, переліку документів для вступу, термінів подачі заяв та складання вступних екзаменів.

Маємо надію, що профорієнтаційна робота принесе неабияку користь усім її учасникам та чекаємо на майбутніх абітурієнтів з 01 липня 2019 р. у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж».

 

Оксана Погоріла, відповідальний

секретар приймальної комісії