Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
25 лю­то­го ко­ледж відсвят­ку­вав Ко­лодія.
9 години тому
25 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ко­ле­джу з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
9 години тому
Для сту­дентів ко­ле­джу спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» керівник відділу кадрів ПАТ КБ «При­ват­банк» про­ве­ла пре­зен­тацію он­лайн-прак­ти­ки.
9 години тому
21 лю­то­го у рам­ках про­форієнтаційно­го проєкту «Зи­мо­ва шко­ла – 2020» ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли інтер­ак­тив­ну вікто­ри­ну з фінан­со­вої гра­мот­ності для учнів 9-Б кла­су Ірпінсь­кої СЗОШ І-ІІІ сту­пенів з пог­ли...
22 лютого 2020, 20:43
21 лю­то­го 2020 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відзна­чи­ли Міжна­род­ний день рідної мо­ви
22 лютого 2020, 20:38
Всі новини

З метою профорієнтації учнів ЗОШ, 17 січня 2020 року члени педагогічного колективу коледжу Даль Н.В. і Погоріла О.І. відвідали школи Вишгородського району.  Зокрема, педагоги побували у КЗ «Гаврилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» та Литвинівській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Викладачі зустрілися з учнями 9-х – 11-х класів та провели бесіди інформаційного характеру: розповіли  про наш заклад освіти, ознайомили майбутніх абітурієнтів зі спеціальностями, які можна обрати та умовами вступу до закладу у 2020 році і окреслили переваги здобуття освіти в коледжі. А також звернули увагу учнів та вчителів шкіл  на сайт коледжу, на якому можна ознайомитися з детальною інформацією про заклад освіти та слідкувати за головними подіями коледжанського життя.

Школярів цікавило, як студенти проводять дозвілля, чи беруть участь у творчих колективах та спортивно-масовій роботі. І це не дивно, адже, крім рутинної навчальної діяльності, молодь хоче мати можливості для проведення свого вільного часу і відпочинку цікаво і змістовно.

Учні отримали рекламні матеріали про ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж», спеціальності та запрошення на  День абітурієнта, що відбудеться 29 лютого 2020 року.

Чекаємо на майбутніх абітурієнтів у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж».

Адміністрація коледжу висловлює щиру подяку керівництву шкіл за надання можливості проведення профорієнтаційної роботи серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів Вишгородського району.

 

Наталія Федосєєва, відповідальний

 секретар приймальної комісії