Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
25 лю­то­го ко­ледж відсвят­ку­вав Ко­лодія.
3 години тому
25 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ко­ле­джу з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
3 години тому
Для сту­дентів ко­ле­джу спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» керівник відділу кадрів ПАТ КБ «При­ват­банк» про­ве­ла пре­зен­тацію он­лайн-прак­ти­ки.
3 години тому
21 лю­то­го у рам­ках про­форієнтаційно­го проєкту «Зи­мо­ва шко­ла – 2020» ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли інтер­ак­тив­ну вікто­ри­ну з фінан­со­вої гра­мот­ності для учнів 9-Б кла­су Ірпінсь­кої СЗОШ І-ІІІ сту­пенів з пог­ли...
22 лютого 2020, 20:43
21 лю­то­го 2020 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відзна­чи­ли Міжна­род­ний день рідної мо­ви
22 лютого 2020, 20:38
Всі новини

08 травня 2019 року до коледжу завітали учні 9-х та 10-х класів Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей села Копилів Макарівського району разом з педагогами центру. Метою зустрічі було ознайомлення зі спеціальностями, за якими готує фахівців навчальний заклад, його навчально-матеріальною базою та надання допомоги вихованцям центру у виборі майбутньої професії.  Адже вибір фаху – непросте завдання для юнаків та дівчат, яке потрібно вирішити підліткам, щоб у майбутньому бути корисними суспільству і потрібними в рідній Україні.

Відповідальний секретар приймальної комісії Погоріла О.І. та студенти коледжу Максименко Олександра, Градищук Соломія, Градищук Марія, Крило Каріна, Ковальчук Софія розповіли  учням про важливість правильного вибору спеціальності, ознайомили з особливостями майбутньої професії та перевагами навчання у коледжі, провели екскурсію навчальним закладом.

Зокрема, присутні дізналися про терміни подачі документів, отримали рекламні буклети.

Учні були приємно вражені атмосферою, яка панує в нашому навчальному закладі: комфортні умови навчання, сучасна навчально-матеріальна база, цікаве студентське життя. У ході зустрічі школярі змогли поринути в атмосферу студентського життя, ознайомитися з організацією студентського самоврядування.

Маємо надію, що школярі, відвідавши коледж, зможуть краще визначитися зі своєю майбутньою професією.

Чекаємо наших гостей у майбутньому вже в статусі студентів!

 

Оксана Погоріла, відповідальний секретар

 приймальної комісії