Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Сту­ден­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» успішно про¬хо¬дять ви­роб­ни­чу прак­ти­ку, на­бу­ва­ють прак­тич­них на­ви­чок та про-фесійно­го до­свіду за обра­ни­ми спеціаль­но­стя­ми, а та­кож зби­ра­ють фа...
17 травня 2019, 16:21
Вибір про­фесії – це спра­ва не од­но­го дня.
17 травня 2019, 15:13
Ша­нуємо і зберігаємо віковічні українські куль­турні тра­диції, бе­ру­чи участь у свят­ку­ванні Все­світньо­го дня ви­ши­ван­ки.
16 травня 2019, 17:00
З ме­тою відрод­жен­ня давніх українсь­ких зви­чаїв і тра­дицій, про­буд­жен­ня у сту­дентів пре­крас­них і бла­го­род­них по­чуттів – свя­то­го і ніжно­го став­лен­ня до ма­терів, класні керівни­ки груп 101-О і 202-О зі ...
15 травня 2019, 15:02
Всі новини

08 травня 2019 року до коледжу завітали учні 9-х та 10-х класів Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей села Копилів Макарівського району разом з педагогами центру. Метою зустрічі було ознайомлення зі спеціальностями, за якими готує фахівців навчальний заклад, його навчально-матеріальною базою та надання допомоги вихованцям центру у виборі майбутньої професії.  Адже вибір фаху – непросте завдання для юнаків та дівчат, яке потрібно вирішити підліткам, щоб у майбутньому бути корисними суспільству і потрібними в рідній Україні.

Відповідальний секретар приймальної комісії Погоріла О.І. та студенти коледжу Максименко Олександра, Градищук Соломія, Градищук Марія, Крило Каріна, Ковальчук Софія розповіли  учням про важливість правильного вибору спеціальності, ознайомили з особливостями майбутньої професії та перевагами навчання у коледжі, провели екскурсію навчальним закладом.

Зокрема, присутні дізналися про терміни подачі документів, отримали рекламні буклети.

Учні були приємно вражені атмосферою, яка панує в нашому навчальному закладі: комфортні умови навчання, сучасна навчально-матеріальна база, цікаве студентське життя. У ході зустрічі школярі змогли поринути в атмосферу студентського життя, ознайомитися з організацією студентського самоврядування.

Маємо надію, що школярі, відвідавши коледж, зможуть краще визначитися зі своєю майбутньою професією.

Чекаємо наших гостей у майбутньому вже в статусі студентів!

 

Оксана Погоріла, відповідальний секретар

 приймальної комісії