Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"

Вибір професії – один з головних життєвих виборів, який здійснює людина в юному віці. Він має визначальне значення як для самої молодої людини, так і для суспільства.

Проблема професійної орієнтації молоді, в тому числі учнів загальноосвітніх шкіл, різко загострилася із настанням карантинних обмежень. Приймаючи виклик нових умов проведення профорієнтаційної роботи, викладачі циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін Світлана Іванова і Лариса Гурська15 жовтня 2020 року провели інтерактивну онлайн комунікацію з учнями 9 класу Клавдіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів у новому форматі – дистанційно на базі програми Zoom.

Педагоги проінформували дев’ятикласників про спеціальності, за якими в коледжі здійснюється підготовка фахівців за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра. Гурська Л.Л. звернула увагу школярів на переваги навчання в Ірпінському економічному коледжі НУБіП України, його матеріально-технічну базу, розповіла про умови освітнього процесу та можливість розвивати свої здібності. Іванова С.М. відмітила, що викладачі коледжу дають студентам глибокі, актуальні теоретичні знання і вміння та формують компетентності, необхідні для оволодіння обраним фахом.

Складність вибору професії для молоді полягає в тому, що існує багато видів професійної діяльності з широким спектром характеристик. Випускники загальноосвітніх навчальних закладів потребують підтримки та кваліфікованої допомоги у власному професійному виборі. Непросто вести профорієнтаційну роботу в умовах карантину, але викладачі коледжу знаходять можливість донести переваги навчання в Ірпінському економічному коледжі НУБіП України широкому загалу.

На завершення зустрічі педагоги побажали школярам успішно закінчити 9 клас і зробити правильний вибір спеціальності на майбутнє, а також запросили на навчання до коледжу.

Адміністрація коледжу висловлює подяку директору Клавдіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів за співпрацю.

 

Голова циклової комісії фінансово-

економічних та облікових дисциплін

 Світлана Іванова

Оголошення
24 ве­рес­ня 2020 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України.
22 вересня 2020, 11:47
Ува­га! Графік освітньо­го про­це­су у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» на І се­местр 2020-2021 н.р.
31 серпня 2020, 11:06
Всі оголошення