Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
У рам­ках прак­тич­но орієнто­ва­ної підго­тов­ки сту­дентів 9 квітня 2021 р. у ко­леджі про­ве­де­но зустріч з пред­став­ни­ком ро­бо­то­дав­ця АТ «ОТП Банк», який посідає провідне місце в рей­тин­гу банків України.
Вчора о 14:55
08 квітня відбу­ла­ся он­лайн зустріч зі сту­ден­та­ми ви­пуск­но­го кур­су
08 квітня 2021, 21:44
7 квітня 2021 ро­ку ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі Іри­на Вінник та Оле­на Ко­втун про­ве­ли в он­лайн-фор­маті бліц-інфо «Вірту­аль­на по­до­рож у країну шо­ко­ла­ду»
08 квітня 2021, 13:55
5 квітня відбув­ся он­лайн - тренінг-прак­ти­кум «Елек­трон­ний до­ку­мен­то­обіг у про­грамі М.Е.Doc» від пред­став­ни­ка ком­панії ТОВ «Інте­лект-Сервіс» для сту­дентів 3 кур­су спеціаль­ності 071 Облік і опо­дат­ку­ванн...
06 квітня 2021, 08:41
Всі новини

Студентка економічного відділення спеціальності «Облік і оподаткування» Кравченко Лілія (гр. 301-О) за сприяння вчителя Михайленко Ірини Віталіївни відвідала рідну Димерську гімназію - ЗОШ І ступеня та суміжні школи Поліського району Київської області: Вовчківське НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ, Максимовицьке НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», ОНЗ Красятицьке НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок», Володарське НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Мар’янівське НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок», Рагівську філію опорного навчального закладу Мар’янівське НВО «ЗОШ І-ІІ ст. - дитячий садок», Луговицьке НВО «ЗОШ І-ІІ ст. –ДНЗ».

За підтримки директорів цих ЗОШ студентка надала інформацію школярам про спеціальності, за якими здійснюється підготовка здобувачів освіти у коледжі, умови вступу та організацію студентського дозвілля.

У ході зустрічі Кравченко Лілія розповіла учням 9-х та 11-х класів про правила прийому до коледжу, сайт закладу освіти, на якому можна ознайомитися з детальною інформацію про заклад освіти та слідкувати за головними подіями студентського життя.

Крім того, учні отримали рекламні матеріали про ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України», про відділення і спеціальності та запрошення на традиційний День відкритих дверей, що відбудеться 27 лютого 2021 року o 10 годині. В рамках запланованих заходів буде надана вичерпна інформація про правила прийому до закладів освіти у 2021 році, відбудеться зустріч з адміністрацією коледжу.

Зустрічі студентів коледжу з учнями ЗОШ дають змогу школярам з перших уст отримати відповіді на запитання, дізнатися про враження від навчання, а головне – вільно й відкрито поспілкуватися.

Маємо надію, що профорієнтаційна робота принесе неабияку користь усім її учасникам та чекаємо на майбутніх абітурієнтів з 01 липня 2021 р. у ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України».

Адміністрація коледжу висловлює подяку директорам загальноосвітніх навчальних закладів та вчителю Михайленко І.В. за сприяння у проведенні профорієнтаційної роботи.

Людмила Черненька,

викладач циклової комісії

фінансово-економічних та облікових дисциплін

 

Оголошення
27 березня 2021, 13:00
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
27 лютого 2021, 14:39
Всі оголошення