Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
13 ве­рес­ня сту­ден­ти спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» відзна­чи­ли День про­граміста.
13 вересня 2021, 18:00
8 ве­рес­ня 2021 ро­ку ви­кла­дач цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі Іри­на Вінник про­ве­ла тренінг «Жерт­ва кра­си» для сту­дентів ІІ кур­су групи 205-Т спеціаль­ності 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо...
09 вересня 2021, 08:27
7 ве­рес­ня 2021ро­ку пе­да­гогічні працівни­ки Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу взя­ли участь у на­у­ко­во-пе­да­гогічно­му семінарі «Шко­ла пе­да­гогічної май­стер­ності» в ре­жимі он­лайн.
07 вересня 2021, 20:53
Всі новини

В Ірпінському краєзнавчому музеї триває виставка, присвячена Дню працівників освіти, «Бути вчителем - лише на повне серце». На виставці експонуються світлини, нагороди, публікації в періодичних виданнях України, документи, щорічні буклети Відокремленого підрозділу НУБіП України «Ірпінський економічний коледж», які дають можливість відвідувачам музею ознайомитися з досвідом роботи колективу закладу освіти по національно-патріотичному вихованню молоді, зокрема клубу «Відродження», музею «Українська світлиця» коледжу  під керівництвом ветерана праці, колишнього викладача української мови Кириченко Зої Полікарпівни. Ініціатор створення етнографічного музею в коледжі, організатор зустрічей з видатними громадськими й політичними діячами, письменниками, артистами, учасниками АТО на Сході України, волонтерами, Кириченко З.П. добре відома в Ірпені, оскільки представники ЗМІ, педагогічної спільноти міста теж бувають у коледжі на зустрічах з цікавими людьми.  За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм у 2018 році Зою Полікарпівну було нагороджено державною нагородою України – орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Кириченко З.П. -  автор книг «Духовний храм людини – сім’я, родина, рід» та «Батьківська спадщина», в яких зібрані пошуково-дослідницькі роботи студентів, ініціатор і організатор багатьох конференцій, літературно-мистецьких вечорів, круглих столів, на  які були запрошені видатні і відомі в Україні особистості: Президент України Леонід Кравчук, письменники Володимир Яворівський, Олександр Ірванець, Оксана Забужко, Леонід Закордонець, майстри сцени Олег Скрипка, Марія Бурмака, Віктор Шпортько із сином, Наталя Сумська з родиною, Дмитро Гнатюк, Анатолій Паламаренко, Ніна Матвієнко, Наталія Шелепницька, олімпійська чемпіонка Стелла Захарова та багато-багато інших видатних особистостей України. Ці заходи надовго запам’яталися не тільки членам колективу коледжу, але й громаді міста. Представлений в експозиції музею педагогічний доробок викладача-ветерана та колективу Ірпінського економічного коледжу став одним із шляхів поширення прогресивного педагогічного досвіду з національно-патріотичного виховання молоді і організації змістовного дозвілля молоді та інформації про коледж і НУБіП України в місті.

 

Оголошення
У рам­ках за­ходів по свят­ку­ван­ню 30-річчя Неза­леж­ності України 15 ве­рес­ня 2021 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка».
06 вересня 2021, 21:20
Всі оголошення