Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
18 та 19 черв­ня сту­ден­ти груп 301-О і 302(208)-О спеціаль­ності «Облік і опо­дат­ку­ван­ня» успішно скла­ли ком­плекс­ний екза­мен.
28 червня 2020, 18:46
22 та 23 черв­ня для сту­дентів груп 303-Ф-1 і 303(209)-Ф-2 спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» відбув­ся ком­плекс­ний екза­мен за фахом.
28 червня 2020, 18:45
25 червня 2020, 10:07
На відділенні підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій 15 та 16 черв­ня 2020 ро­ку здо­бу­вачі освіти груп 304-М спеціаль­ності 075 Мар­ке­тинг та 305(210)-Т спеціаль­ності 076 Підприємниц­тво, торгівля та б...
22 червня 2020, 20:39
Всі новини

Завершився 1 етап вступної кампанії до коледжу. Вітаємо 120 абітурієнтів на базі 9 класів, які вибороли право навчатися на бюджетних місцях і поповнять коледжанську студентську спільноту. З наказом про зарахування можна ознайомитися http://iek.irpin.com/assets/images/resources/552/b53a7b804d6117b82f552484d2f0600fd4fe8fdd.pdf

Наступний етап - зарахування за контрактом. І сьогодні до приймальної комісії коледжу прийшло чимало вступників, рекомендованих до зарахування на контракт, щоб подати оригінали документів.

Найбільша напруга протягом всієї вступної кампанії зберігається на спеціальностях "Маркетинг" і "Комп'ютерна інженерія".

 Коледж чекає нових студентів і готовий до нового навчального року.

Оголошення
01 липня 2020, 16:46
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення