Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
27 черв­ня 2019 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ден­ної фор­ми нав­чан­ня ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
27 червня 2019, 18:45
Всі новини

10 липня розпочався прийом документів на навчання за ОС бакалавра за заочною формою навчання на базі Міжкафедральної навчальної лабораторії НУБіП України, яка територіально розміщується при ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж». Станом на 15.00 год. подали заяви 18 вступників на базі ОКР молодшого спеціаліста, у т.ч. на спеціальності:

  • 071 Облік і оподаткування – 8;
  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування – 4;
  • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – 6.

Нагадуємо, що вартість навчання за 1 рік складає 7800 грн.

Термін навчання – 3 роки.

Фахове вступне випробування проводиться 30 липня 2019 р.

Останній день прийому документів 22 липня 2019 р.

Телефон для довідок: 098 5915807.