Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
19 ве­рес­ня 2019 ро­ку роз­по­ча­ло­ся нав­чан­ня за про­гра­ма­ми підго­тов­ки ба­ка­лаврів (за­оч­на фор­ма нав­чан­ня) на Міжка­фед­ральній нав­чальній ла­бо­ра­торії НУБіП України.
19 вересня 2019, 12:47
У рам­ках пла­ну ро­бо­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли май­стер-клас з ме­тою про­форієнтації се­ред учнів 9-11 класів ІАЛ НУБіП У...
19 вересня 2019, 10:59
Всі новини

27 червня 2019 року в актовій залі коледжу відбулося Свято вручення дипломів випускникам денної форми навчання ОКР «Молодший спеціаліст».

З вітальним словом до усіх присутніх звернулася директор коледжу, відмінник освіти України Ільченко Наталія Володимирівна. Привітати випускників та їх батьків, педагогів прибули також почесні гості свята: Попсуй Анастасія Вікторівна - виконуюча обов'язки Ірпінського міського голови - Секретар Ірпінської міської ради, Савчук Василь Кирилович  - доктор економічних наук, професор кафедри статистики та економічного аналізу Національного університету біоресурсів і природокористування України, Федоряка Євгеній Павлович - керуючий відділенням Ощадбанку в м. Ірпінь. Успішно склавши державні іспити, 148 фахівців спеціальностей «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа і страхування», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля і біржова   діяльність», «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» з нетерпінням чекали цього урочистого дня. На сцені актової зали коледжу групи студентів під оплески друзів, радісні і щасливі посмішки батьків, рідних, педагогів отримували дипломи з рук почесних гостей.

Від імені усіх випускників зі словами подяки виступили Марія Кулікова і Назар Шемедюк.  Від  батьків випускників вдячність адміністрації, всьому педагогічному колективу коледжу, обслуговуючому персоналу за високий професіоналізм, мудрість і терпіння, теплоту і чуйність, щирість сердець висловила Бабак Олена Володимирівна. Яскравих барв святу додали виступи колективів художньої самодіяльності.

Завершилося свято  колективним виконанням пісні «Зоря юності» на сл. Миколи Луківа, муз. Олександра Бурмицького - гімну коледжу, яким традиційно завершуються святкові заходи великої коледжанської родини.

 

Бажаємо нашим випускникам щасливої долі, успішного працевлаштування та подальшого навчання!

 

Андрій Сиротенко,

заступник директора з виховної роботи

 

Оголошення
30 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 10:00 біля нав­чаль­но­го кор­пу­су №1 відбу­деть­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють», при­свя­че­на річниці за­ги­белі на Сході України ви­кла­да­ча ко­ле­джу Багіро­ва…
Вчора о 16:32
23 ве­рес­ня 2019 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України.
13 вересня 2019, 19:05
06 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 13.00 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І кур­су
03 вересня 2019, 15:02
Всі оголошення