Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
14 січня 2021 ро­ку у ко­леджі відбув­ся пе­да­гогічний семінар.
15 січня 2021, 09:10
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу привіта­ли за­хис­ників України з но­ворічни­ми та різдвя­ни­ми свя­та­ми.
30 грудня 2020, 12:53
Всі новини

30 червня у коледжі розпочався прийом документів для вступу від абітурієнтів на базі 9 класів. Перший день прийому документів виявився жарким як у прямому, так і в переносному значенні слова. Дехто зайняв чергу ще до 07 години ранку.

У цьому році вперше здійснюється прийом на освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра. Абітурієнти обирають із 7-ми спеціальностей, на 2 з яких набір проводиться вперше. Це – Економіка та Харчові технології.

Всього за перший день прийому подано 91 заяву, у т.ч. 2 – електронною поштою. Лідерами по надходженню заяв виявилися спеціальності: Фінанси, батьківська справа та страхування, Маркетинг, Комп’ютерна інженерія.

У роботі приймальної комісії дотримуються необхідні протиепідемічні заходи: масковий режим,  термометрія працівників приймальної комісії та  абітурієнтів, обробка поверхонь та рук дезінфікуючими засобами.

Нагадуємо, що документи для вступу можна подати особисто до приймальної комісії за адресою: м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 9, навчальний корпус №2 або електронною поштою (інформація за посиланням).

Оголошення
За­про­шуємо сту­дентів ко­ле­джу взя­ти участь у кон­курсі з ви­дачі гран­ту
20 січня 2021, 10:38
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь¬кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
14 січня 2021, 14:39
14 січня об 11 го­дині відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар.
11 січня 2021, 19:29
10 груд­ня 2020 ро­ку о 16:00 на базі плат­фор­ми Zoom відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар.
03 грудня 2020, 20:54
23 листопада 2020, 09:56
Всі оголошення