Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
27 черв­ня 2019 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ден­ної фор­ми нав­чан­ня ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
27 червня 2019, 18:45
Всі новини

З метою ознайомлення з сучасною сільськогосподарською технікою та новітніми технологіями, 21 червня 2019 року викладач Погоріла О.І. та студенти коледжу відвідали Міжнародний день поля в Україні, який відбувся  в селищі міського типу Дослідницьке на випробувальних полігонах  УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого.  Поле в смт. Дослідницьке перетворилось на грандіозну демонстраційну платформу з інноваційними  технологіями та технікою для рослинництва і тваринництва.  

«Міжнародні дні поля в Україні» – єдина в Україні виставка з демонстрацією технологій вирощування від провідних селекційних та агрохімічних компаній на польових ділянках. На дослідних полях економічні партнери представляли сучасну й інноваційну продукцію та новинки сільськогосподарської техніки. Для учасників заходу було проведено індивідуальну демонстрацію та коментоване випробовування техніки в роботі, стаціонарну виставку, воркшопи та презентації безпосередньо в полі.

Відповідно до  запланованої екскурсійної програми, студенти та викладачі коледжу переходили від одного майданчика до іншого, де вони мали можливість поспілкуватися з представниками міжнародних та вітчизняних провідних агротехнічних і агротехнологічних компаній. Крім цього, майбутні молоді спеціалісти побачили в роботі цілий ряд ґрунтообробних машин, техніку із внесення мінеральних добрив, пестицидів.

Такий захід є практичною формою навчання, що допомагає студентам оволодіти елементами сучасних технологій та їх технічного забезпечення, мотивує на продовження розвитку сфери аграрного бізнесу в Україні.