Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У рам­ках де­ка­ди цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» ви­кла­дачі Вінник І.В. та Фе­досєєва Н.І. про­ве­ли за­нят­тя-ек­с­курсію в умо­вах ви­роб­ни­чо­го підприємс...
12 березня 2020, 20:30
До 3 квітня 2020 ро­ку нав­чаль­ний про­цес у ко­леджі три­ва­ти­ме в ди­станційно­му ре­жимі
11 березня 2020, 21:47
На­пе­ре­додні 8 Бе­рез­ня, 6 бе­рез­ня ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій Даль Н.В., Іва­нен­ко Н.В, Ясінсь­кий О.В. про­ве­ли сту­дентсь­ку кон­фе­ренцію «Ви­датні жінки-...
10 березня 2020, 22:08
5 бе­рез­ня 2020 ро­ку відбув­ся кон­курс ви­раз­но­го чи­тан­ня творів Та­ра­са Шев­чен­ка «Як­би ти нас, Та­ра­се, чув…»
10 березня 2020, 22:07
Всі новини

Я відчуваю, що призначена служити

істині - науці і прокладати новий шлях жінкам,

тому що це означає - служити справедливості.

С.Ковалевська

 

За доброю традицією із святом 8 Березня приходить весна. І в цьому є певна закономірність. Бо жінка, як і весна, несе у світ особливу і велику місію природи – життя і любов, ніжність і турботу, натхнення і неповторність. Все найсвітліше, що є у нашому житті – весна, радість, щастя, кохання, пов’язане з Жінкою – берегинею роду людського, його душею.

Саме тому напередодні 8 Березня викладачі циклової комісії фундаментальних дисциплін та комп’ютерних технологій Даль Н.В., Іваненко Н.В, Ясінський О.В. провели студентську конференцію «Видатні жінки-науковці», у якій взяли участь студенти І курсу.

Людство розвивається завдяки науці. Здається, що відкривати нові горизонти - доля чоловіків. У всякому разі серед учених більшість представляє саме сильна стать. Проте не варто недооцінювати і роль жінок у розвитку науки. У будь-який період історії неважко відшукати передових і талановитих жінок-вчених, які рухали науку нарівні з чоловіками. Часто їхні досягнення бувають незаслужено забутими, хоча людство щосили ними користується. Тому і настала пора згадати про найбільш знаменитих жінок-вчених.

Доповіді студентів охопили життєвий шлях і наукові досягнення відомих жінок-науковців різних країн і різних часів. Зокрема, Гіпатії, Софі Жермен, Гортензії Лепот, Розалінд Франклін, Софії Ковалевської, Ніни Вірченко, Світлани Майбороди. Жінки-дослідниці з’явилися не в останнє століття, коли їхні права нарешті почали урівнювати з правами чоловіків, у кожній епосі були свої видатні жінки-науковці.

Усі жінки постійно роблять гідні вчинки і змінюють на краще життя суспільства, своїх рідних та близьких. І цінувати їх варто  щодня. На цьому наголосили у своїх доповідях учасники конференції.

 

Наталя Даль, голова циклової комісії

фундаментальних дисциплін і комп’ютерних технологій