Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
17 квітня сту­ден­ти І - IV курсів спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» зігра­ли в інте­лек­ту­аль­ну гру «Брейн-ринг».
17 квітня 2019, 16:43
17 квітня ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у ХVІ Все­ук­раїнській на­у­ковій кон­фе­ренції сту­дентів і мо­ло­дих вче­них «Мо­лодь: освіта, на­у­ка, ду­ховність».
17 квітня 2019, 16:40
Всі новини

11 квітня на базі коледжу відбулася VІІІ Міжвузівська науково-практична студентська конференція «Актуальні питання економіки, обліку та фінансів в Україні».

Із вступним словом до учасників конференції звернулася  в.о. директора коледжу  Ільченко Н.В., яка наголосила на актуальності питань, винесених для обговорення на конференції, підкреслила значення науково-дослідної, пошукової роботи студентів для їх майбутнього навчання за освітніми ступенями бакалавра та магістра.

До організаційного комітету конференції надійшло 92 тези доповідей, представлених студентами з різних ЗВО України, серед яких:

-  Національний університет біоресурсів і природокористування України та його відокремлені підрозділи:   «Бережанський агротехнічний коледж», «Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової», «Боярський коледж екології і природних ресурсів», «Немішаївський агротехнічний коледж», «Ніжинський агротехнічний коледж», «Мукачівський аграрний коледж», ВСП  «Рівненський коледж  НУБіП України»;

-  Економічний коледж ДВНЗ КНЕУ ім. Гетьмана;

-  Бердичівський коледж промисловості, економіки та права; 

-  Вінницький фінансово-економічний коледж КНТЕУ;

-  ВСП «Мелітопольський коледж» ТДАТУ;

-  Житомирський  агротехнічний коледж;

-  Лубенський фінансово-економічний коледж;

-  Ірпінський державний коледж економіки та права;

-  Хмельницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ;

-  Харківський коледж архітектури, будівництва та дизайну.

            Завжди приємно зустрічати у стінах коледжу колишніх випускників навчального закладу. Так, на конференцію завітали  Дарія Смоляр, Сніжана Безух, Валерія Охай,  Карина Шиян – випускники коледжу, а нині – студенти НУБіП України.

Доповідачі звернули увагу на основні проблеми фінансового та банківського забезпечення господарської діяльності, методології бухгалтерського обліку і податкового регулювання, страхового захисту підприємств.  Учасники конференції оцінили сучасні виклики на шляху до реформування економіки, фінансів і страхування,  узагальнили існуючу практику ведення бухгалтерського обліку, окреслили перспективи його подальшого розвитку в Україні.

Актуальні питання, висвітлені доповідачами,  сформульовані  висновки викликали жваву дискусію учасників конференції та отримали високу оцінку присутніх науково-педагогічних працівників.

 Вітаємо учасників конференції та бажаємо успіхів у подальших дослідженнях!

 

 

Вікторія Кошик, в.о. завідувача  економічного відділення,

Лариса Гурська, голова циклової комісії фінансово-економічних

 та облікових дисциплін.

Оголошення
: 19 квітня 2019 ро­ку, о 13.30 відбу­деть­ся олімпіада з історії України се­ред сту­дентів І кур­су.
Вчора о 15:04
Згідно з на­ка­зом № 105 к/тр від 15.04.2019 ро­ку «Про пе­ре­не­сен­ня ро­бо­чих днів» вста­нов­ле­но вихідні дні з 27.04.2019 р. по 05.05.2019 р. включ­но.
17 квітня 2019, 16:37
Всі оголошення