Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Сту­ден­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» успішно про¬хо¬дять ви­роб­ни­чу прак­ти­ку, на­бу­ва­ють прак­тич­них на­ви­чок та про-фесійно­го до­свіду за обра­ни­ми спеціаль­но­стя­ми, а та­кож зби­ра­ють фа...
17 травня 2019, 16:21
Вибір про­фесії – це спра­ва не од­но­го дня.
17 травня 2019, 15:13
Ша­нуємо і зберігаємо віковічні українські куль­турні тра­диції, бе­ру­чи участь у свят­ку­ванні Все­світньо­го дня ви­ши­ван­ки.
16 травня 2019, 17:00
З ме­тою відрод­жен­ня давніх українсь­ких зви­чаїв і тра­дицій, про­буд­жен­ня у сту­дентів пре­крас­них і бла­го­род­них по­чуттів – свя­то­го і ніжно­го став­лен­ня до ма­терів, класні керівни­ки груп 101-О і 202-О зі ...
15 травня 2019, 15:02
Всі новини

З 6 по 12 травня 2019 року Україна долучилася до проведення 5-го Глобального Тижня безпеки дорожнього руху ООН, цьогорічне гасло якого -«Лідерство в галузі безпеки дорожнього руху». В Україні   в рамках Тижня безпеки дорожнього руху в закладах освіти проведені  заходи, спрямовані на подолання складної ситуації з безпекою на дорогах країни. Педагогічний колектив нашого коледжу теж взяв участь у проведенні Тижня безпеки дорожнього руху  в Україні, адже всі ми є  учасниками дорожнього руху і повинні знати й виконувати відповідні правила поведінки.

      10.05.2019р. інженер з охорони праці Щербакова А.П.  провела зі студентами коледжу  роз’яснювальну роботу щодо поведінки на дорозі під час знаходження на вулиці за межами навчального закладу.

У коледжі також було організовано перегляд та обговорення відеоролика «Небезпечна гра», де наочно продемонстровані негативні наслідки перебування неповнолітніх студентів за кермом та поведінка непристебнутих пасками безпеки пасажирів.

 Організатори заходів побажали  студентам бути обачними та не нехтувати  правилами поведінки на дорозі.

 

Циклова комісія фундаментальних

дисциплін та комп’ютерних технологій