Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
25 лю­то­го ко­ледж відсвят­ку­вав Ко­лодія.
2 години тому
25 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ко­ле­джу з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
3 години тому
Для сту­дентів ко­ле­джу спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» керівник відділу кадрів ПАТ КБ «При­ват­банк» про­ве­ла пре­зен­тацію он­лайн-прак­ти­ки.
3 години тому
21 лю­то­го у рам­ках про­форієнтаційно­го проєкту «Зи­мо­ва шко­ла – 2020» ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли інтер­ак­тив­ну вікто­ри­ну з фінан­со­вої гра­мот­ності для учнів 9-Б кла­су Ірпінсь­кої СЗОШ І-ІІІ сту­пенів з пог­ли...
22 лютого 2020, 20:43
21 лю­то­го 2020 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відзна­чи­ли Міжна­род­ний день рідної мо­ви
22 лютого 2020, 20:38
Всі новини

З 6 по 12 травня 2019 року Україна долучилася до проведення 5-го Глобального Тижня безпеки дорожнього руху ООН, цьогорічне гасло якого -«Лідерство в галузі безпеки дорожнього руху». В Україні   в рамках Тижня безпеки дорожнього руху в закладах освіти проведені  заходи, спрямовані на подолання складної ситуації з безпекою на дорогах країни. Педагогічний колектив нашого коледжу теж взяв участь у проведенні Тижня безпеки дорожнього руху  в Україні, адже всі ми є  учасниками дорожнього руху і повинні знати й виконувати відповідні правила поведінки.

      10.05.2019р. інженер з охорони праці Щербакова А.П.  провела зі студентами коледжу  роз’яснювальну роботу щодо поведінки на дорозі під час знаходження на вулиці за межами навчального закладу.

У коледжі також було організовано перегляд та обговорення відеоролика «Небезпечна гра», де наочно продемонстровані негативні наслідки перебування неповнолітніх студентів за кермом та поведінка непристебнутих пасками безпеки пасажирів.

 Організатори заходів побажали  студентам бути обачними та не нехтувати  правилами поведінки на дорозі.

 

Циклова комісія фундаментальних

дисциплін та комп’ютерних технологій