Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Вступ­на кам­панія - відповідаль­на по­ра для нав­чаль­них за­кладів, абітурієнтів та їх батьків.
01 липня 2021, 14:10
у рам­ках співпраці між ко­ле­джем та Національ­ним універ­си­те­том біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України сту­ден­ти спеціаль­ності «Мар­ке­тинг» взя­ти участь в он­лайн-кон­курсі «Шко­ла мар­ке­тин­гу».
01 липня 2021, 14:01
25 черв­ня 2021 ро­ку відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
26 червня 2021, 12:26
Всі новини

У коледжі продовжується робота з підготовки матеріальної бази до нового навчального року. У зв’язку з переміщенням з навчального корпусу №1 виникла потреба в облаштуванні іншого приміщення для методичного кабінету, а також кабінету практичного психолога. Завдяки коменданту корпусу №2 Ірині Радкевич організовано проводиться робота з поточного ремонту аудиторій та службових приміщень.

Невідкладного ремонту потребувала частина даху навчального корпусу №4. Сьогодні працівники господарської частини  Віктор Сковородко та Микола Земцов на «відмінно» справилися з цим завданням.

В належному стані підтримується внутрішня територія коледжу, за якою доглядають та проводять озеленення працівники Галина Карандюк, Тетяна Ціник.

На черзі роботи з поточного ремонту службових приміщень навчального корпусу №4, організацію яких здійснює комендант Трофимова Н.О.

 Завершується підготовка кімнат для поселення першокурсників. А ще в гуртожитку проведено заміну електропроводки на 3 поверсі, пофарбовано східці та панелі в коридорах. Ремонтом в гуртожитку опікується комендант Надія Сторожук.

Дякуємо всім працівникам господарської частини за сумлінну працю.

 

Адміністрація коледжу