Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
18 та 19 черв­ня сту­ден­ти груп 301-О і 302(208)-О спеціаль­ності «Облік і опо­дат­ку­ван­ня» успішно скла­ли ком­плекс­ний екза­мен.
28 червня 2020, 18:46
22 та 23 черв­ня для сту­дентів груп 303-Ф-1 і 303(209)-Ф-2 спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» відбув­ся ком­плекс­ний екза­мен за фахом.
28 червня 2020, 18:45
25 червня 2020, 10:07
На відділенні підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій 15 та 16 черв­ня 2020 ро­ку здо­бу­вачі освіти груп 304-М спеціаль­ності 075 Мар­ке­тинг та 305(210)-Т спеціаль­ності 076 Підприємниц­тво, торгівля та б...
22 червня 2020, 20:39
Всі новини

У коледжі продовжується робота з підготовки матеріальної бази до нового навчального року. У зв’язку з переміщенням з навчального корпусу №1 виникла потреба в облаштуванні іншого приміщення для методичного кабінету, а також кабінету практичного психолога. Завдяки коменданту корпусу №2 Ірині Радкевич організовано проводиться робота з поточного ремонту аудиторій та службових приміщень.

Невідкладного ремонту потребувала частина даху навчального корпусу №4. Сьогодні працівники господарської частини  Віктор Сковородко та Микола Земцов на «відмінно» справилися з цим завданням.

В належному стані підтримується внутрішня територія коледжу, за якою доглядають та проводять озеленення працівники Галина Карандюк, Тетяна Ціник.

На черзі роботи з поточного ремонту службових приміщень навчального корпусу №4, організацію яких здійснює комендант Трофимова Н.О.

 Завершується підготовка кімнат для поселення першокурсників. А ще в гуртожитку проведено заміну електропроводки на 3 поверсі, пофарбовано східці та панелі в коридорах. Ремонтом в гуртожитку опікується комендант Надія Сторожук.

Дякуємо всім працівникам господарської частини за сумлінну працю.

 

Адміністрація коледжу

Оголошення
01 липня 2020, 16:46
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення