Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
28 трав­ня про­ве­де­но інтер­ак­тив­ну он­лайн ко­мунікацію з ви­пуск­ни­ка­ми на базі про­гра­ми Zoom.
28 травня 2020, 22:29
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
16 травня 2020, 23:08
Всі новини

У коледжі триває плідна робота з налагодження взаємовигідних зв'язків з іноземними освітніми закладами, зростання академічної мобільності викладачів та студентів, розвитку проектної діяльності закладу.

Влітку 2019 року наш заклад приєднався до спільного із польським університетом Wyższa Szkoła Gospodarki проекту одночасного навчання здобувачів освіти із подальшим отриманням випускниками польського та українського дипломів.

11 вересня професор, директор європейського інституту університету економіки у місті Бидгощ Wyższa Szkoła Gospodarki, Світлана Кашуба та директор представництва університету в Україні доктор філософії з економіки Олексій Докучаєв провели презентацію польського навчального закладу студентам коледжу. Вони детально розповіли про університет економіки у місті Бидгощ, про спеціальності і спеціалізації, за якими навчаються студенти WSG, про умови навчання та проживання в польському університеті українських студентів, про стажування, проходження практики й працевлаштування студентів та випускників WSG.

Також представники університету економіки запропонували викладачам базу для проходження стажування в Польщі та приєднуватися до міжнародних освітніх проектів .

Сподіваємося, що тісна співпраця з європейським закладом освіти сприятиме ефективності освітнього процесу в коледжі, мобільності і конкурентоспроможності студентів.

 

Андрій Сиротенко,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення