Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
14 січня 2021 ро­ку у ко­леджі відбув­ся пе­да­гогічний семінар.
15 січня 2021, 09:10
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу привіта­ли за­хис­ників України з но­ворічни­ми та різдвя­ни­ми свя­та­ми.
30 грудня 2020, 12:53
Всі новини

У коледжі триває плідна робота з налагодження взаємовигідних зв'язків з іноземними освітніми закладами, зростання академічної мобільності викладачів та студентів, розвитку проектної діяльності закладу.

Влітку 2019 року наш заклад приєднався до спільного із польським університетом Wyższa Szkoła Gospodarki проекту одночасного навчання здобувачів освіти із подальшим отриманням випускниками польського та українського дипломів.

11 вересня професор, директор європейського інституту університету економіки у місті Бидгощ Wyższa Szkoła Gospodarki, Світлана Кашуба та директор представництва університету в Україні доктор філософії з економіки Олексій Докучаєв провели презентацію польського навчального закладу студентам коледжу. Вони детально розповіли про університет економіки у місті Бидгощ, про спеціальності і спеціалізації, за якими навчаються студенти WSG, про умови навчання та проживання в польському університеті українських студентів, про стажування, проходження практики й працевлаштування студентів та випускників WSG.

Також представники університету економіки запропонували викладачам базу для проходження стажування в Польщі та приєднуватися до міжнародних освітніх проектів .

Сподіваємося, що тісна співпраця з європейським закладом освіти сприятиме ефективності освітнього процесу в коледжі, мобільності і конкурентоспроможності студентів.

 

Андрій Сиротенко,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
За­про­шуємо сту­дентів ко­ле­джу взя­ти участь у кон­курсі з ви­дачі гран­ту
20 січня 2021, 10:38
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь¬кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
14 січня 2021, 14:39
14 січня об 11 го­дині відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар.
11 січня 2021, 19:29
10 груд­ня 2020 ро­ку о 16:00 на базі плат­фор­ми Zoom відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар.
03 грудня 2020, 20:54
23 листопада 2020, 09:56
Всі оголошення