Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
18 та 19 черв­ня сту­ден­ти груп 301-О і 302(208)-О спеціаль­ності «Облік і опо­дат­ку­ван­ня» успішно скла­ли ком­плекс­ний екза­мен.
28 червня 2020, 18:46
22 та 23 черв­ня для сту­дентів груп 303-Ф-1 і 303(209)-Ф-2 спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» відбув­ся ком­плекс­ний екза­мен за фахом.
28 червня 2020, 18:45
25 червня 2020, 10:07
Всі новини

27 травня 2020 року, напередодні відзначення 122-ої річниці з дня заснування НУБіП України у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» відбулося засідання педагогічної ради в режимі онлайн з використанням додатку Zoom.

Засідання педагогічної ради розпочалося урочисто: очільниця коледжу Наталія Ільченко презентувала колективу відео-презентації привітання університету з 122-ою річницею з часу заснування.

Університет сьогодні належить до лідерів вищої освіти нашої держави, посідаючи провідні позиції в багатьох наукових галузях. Історія Національного університету біоресурсів і природокористування України – це справжня скарбниця мудрості і освіченості десятків тисяч спеціалістів різних галузей народної господарства. Колектив викладачів протягом десятиліть зберігає унікальний науковий потенціал і багаторічні традиції, продовжує давати молоді освіту вищого ґатунку. Саме тому випускники, серед яких державні діячі, представники влади всіх рівнів, видатні вчені, керівники міністерств і відомств, підприємств, організацій та установ – це заслужена слава закладу, що сягає далеко за межі України.

Наталія Володимирівна наголосила, що в колективі Ірпінського економічного коледжу працює 13 випускників університету, які з честю, щоденною нелегкою педагогічною працею, моральністю, культурою і сумлінням підтримують позитивний бренд НУБіП України.

Також Ільченко Н.В. ознайомила членів педради з програмою святкування Дня НУБіП України й закликала усіх членів колективу долучитися до свята.

Відповідно до порядку денного директорка прозвітувала про підсумки діяльності коледжу за поточний місяць; голови циклових комісій Даль Н.В., Куракіна О.В. доповіли про стан підготовки студентів 2-го курсу до складання ДПА у формі ЗНО, охарактеризували особливості зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року та наголосили, що викладачі загальноосвітніх предметів продовжують роботу по підготовці студентів до ЗНО під час навчальних занять, занять факультативів в режимі онлайн.

Наталія Лісовська, завідувач економічного відділення, проналізувала результати незалежного заміру знань з фахових дисциплін проведеного ДУ «НМЦ вищої та фахової передвищої освіти» для студентів 3 курсу спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Відповідальний секретар приймальної комісії Наталія Федосєєва представила на розгляд членів педагогічної ради зміни до Правил прийому на навчання до Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ірпінський економічний коледж», звернула увагу членів педради на те, що профорієнтаційна робота в період карантину не припиняється, і є необхідність ще більше активізувати її.

На засіданні педагогічної ради також були розглянуті клопотання від викладачів про визнання результатів підвищення кваліфікації.

Підводячи підсумки засідання педагогічної ради, Наталія Ільченко наголосила, що кожне з розглянутих питань важливе і актуальне, націлила педагогів на плідну колективну співпрацю, подякувала  всім за терпіння й розуміння ситуації, наголосила на необхідності підготовки до нового навчального року в умовах можливого продовження карантину.

Заслухавши та обговоривши питання порядку денного, педагогічна рада прийняла відповідні рішення.

Оксана Погоріла, секретар

 педагогічної ради

Оголошення
01 липня 2020, 16:46
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
Всі оголошення