Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Вступ­на кам­панія - відповідаль­на по­ра для нав­чаль­них за­кладів, абітурієнтів та їх батьків.
01 липня 2021, 14:10
у рам­ках співпраці між ко­ле­джем та Національ­ним універ­си­те­том біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України сту­ден­ти спеціаль­ності «Мар­ке­тинг» взя­ти участь в он­лайн-кон­курсі «Шко­ла мар­ке­тин­гу».
01 липня 2021, 14:01
25 черв­ня 2021 ро­ку відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
26 червня 2021, 12:26
Всі новини

«Без мови немає народу,

як сонця без сяйва й тепла»

                        С. Шелунін

 

Кожна епоха дарує людству нові винаходи й відкриття. Але найбільшим було письмо. Писемні знаки дали людям можливість зберегти істинне знання. Адже саме завдяки написаному слову люди збагнули світ і своє місце в ньому.

Рідна мова – та, що першою засвоюється дитиною і залишається зрозумілою на все життя. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов’язує людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями.

13 листопада 2019 року викладачі української мови циклової комісії гуманітарних дисциплін Федоровська О.О., Івкова Н.М., Приходько М.І., Гапонова В.М. провели усний журнал до Дня української писемності та мови, під час якого студенти груп 102-О Овчаренко Дар’я, Ільїнова Яна, Шматко Артем, Криворучко Анна, 108-К Яшнік Давид, Катула Микола, Єжик Артем представили свою пошукову роботу з питань становлення і розвитку української писемності та мови.

 

 

О.О. Федоровська, викладач