Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у Дні відкри­тих две­рей НУБіП України
23 листопада 2020, 11:55
Всі новини

12 травня 2020 р. студентки коледжу Вікторія Барабаш, Тетяна Храновська та Марія Сорока взяли участь у ІІ Міжнародній науково-практичній студентській конференції «Фінансові механізми сталого розвитку України в умовах сучасних викликів» на базі НУБіП України. Конференція проводилась в онлайн режимі у хмарному сервісі Zoom, в якому здобувачі освіти – майбутні науковці мали можливість представити свої дослідження.

Актуальною на сьогодні була доповідь студентки 2-го курсу спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування Тетяни Храновської на тему «Характеристика структури державного боргу України» (науковий керівник Чайка Л.В.). Студенткою було проведене дослідження структури управляння зовнішнім боргом України та визначено шляхи його зниження.

Досить цікавою виявилася доповідь студентки 2-го курсу спеціальності Маркетинг Марії Сороки, в якій піднімалися проблеми управління державними фінансами, яка визвала досить жваву дискусію серед учасників конференції (науковий керівник …).

Змістовним був виступ Барабаш Вікторії студентки 3-го курсу спеціальності 071 Облік і оподаткування, яка досліджувала податок на нерухоме майно та його роль у формуванні доходу бюджету м. Ірпінь (науковий керівник Іванова С.М.).

На завершення д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів НУБіП України Надія Давиденко побажала учасникам конференції подальших наукових здобутків та запросила студентів до активної співпраці.

Світлана Іванова,

голова циклової комісії фінансово-економічних

 та облікових дисциплін