Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у Дні відкри­тих две­рей НУБіП України
23 листопада 2020, 11:55
Всі новини

14 травня 2020 року у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» відбулося чергове засідання педагогічної ради в режимі Zoom-конференції. Захід проходив під головуванням директорки коледжу Наталії Ільченко, яка подякувала педагогам за злагоджену роботу під час карантину, підвела підсумки діяльності колективу за березень, квітень та вкотре наголосила на важливості виконання в умовах дистанційного навчання освітніх програм і навчальних планів. Директорка нагадала, на яких документах базується освітній процес у період карантину, а також про особливості освітньої і методичної роботи в режимі онлайн. Наталія Володимирівна відзначила, що в теперішніх умовах викладачі та студенти коледжу демонструють готовність працювати в режимі дистанційної освіти.

Заступник директора з навчальної роботи Вікторія Сова проінформувала педагогічний колектив про стан індивідуальної роботи викладачів у період карантину, звернула увагу на доповнення та урізноманітнення форм самоосвітньої роботи педагогів. Вікторія Миколаївна наголосила, що викладачі мають найближчим часом завершити розпочату роботу щодо організації проведення екзаменів та атестації здобувачів освіти у дистанційному режимі, а також проінформувала про хід виробничих практик у такому ж форматі.

Голови циклових комісій Наталія Даль, Світлана Іванова, Олена Куракіна проаналізували стан підвищення кваліфікації викладачів за 2018-2020 рр.; відзначили, що дистанційний формат роботи в сучасних умовах стимулює педагогів удосконалювати цифрові навички і вміння, активно комунікувати та якісно виконувати свої посадові обов’язки, підвищуючи кваліфікацію.

Звісно, пандемія внесла корективи в звичний спосіб життя, проте карантин надає можливість самовдосконалюватися, підвищувати рівень власної компетентності. Педагоги працюють над реалізацією планів самоосвіти, над розробками навчально-методичних посібників та рекомендацій, написанням статей, беруть участь у різноманітних конференціях, вебінарах, проходячи курси на онлайн-платформах.

Про моніторинг якості навчання у період карантину та стан ведення електронних журналів доповіли завідувачі відділень Тетяна Семененко, Наталія Лісовська.

Завідувач навчально-методичного кабінету Наталія Федосєєва надала інформацію про хід забезпечення виконання навчальних програм та проведення навчальних занять з використанням дистанційної форми навчання. Наталія Іванівна зазначила, що навчальні заняття організовано в різних формах: онлайн лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття з використанням платформ Zoom, Discord, Google Classroom використання можливостей Viber, Telegram, Skype, системи дистанційної організації освітнього процесу на платформі Moodle.

Про стан профорієнтаційної роботи у період карантину доповіла відповідальний секретар приймальної комісії Наталія Федосєєва, яка зазначила, що викладачі коледжу продовжують дистанційно здійснювати профорієнтаційну роботу, про що свідчить і проведений День відкритих дверей у незвичному форматі – режимі online через додаток Zoom.

Підбиваючи підсумки, директорка коледжу Наталія Ільченко подякувала колективу за терпіння й розуміння ситуації: студентам і викладачам – за відповідальне ставлення до системи дистанційного навчання, дотримання нових карантинних правил; іншим працівникам коледжу – за безпосереднє забезпечення повноцінного функціонування освітнього закладу. Побажала творчих успіхів та креативних ідей.

Тож продовжуємо працювати та спілкуватись дистанційно.

І пам’ятаймо: карантин мине, а досвід залишиться! Бережіть себе! Будьте здорові!

Оксана Погоріла, секретар педагогічної ради