Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
19 ве­рес­ня 2019 ро­ку роз­по­ча­ло­ся нав­чан­ня за про­гра­ма­ми підго­тов­ки ба­ка­лаврів (за­оч­на фор­ма нав­чан­ня) на Міжка­фед­ральній нав­чальній ла­бо­ра­торії НУБіП України.
19 вересня 2019, 12:47
У рам­ках пла­ну ро­бо­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли май­стер-клас з ме­тою про­форієнтації се­ред учнів 9-11 класів ІАЛ НУБіП У...
19 вересня 2019, 10:59
Всі новини

17 квітня студенти І - IV курсів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» зіграли в інтелектуальну гру «Брейн-ринг». Організатором даного заходу виступила циклова комісія фундаментальних дисциплін та комп’ютерних технологій.

До складу почесного журі конкурсу увійшли: завідувач відділення підприємництва та інформаційних технологій Лісовська Н.В., голова циклової комісії фундаментальних дисциплін та комп’ютерних технологій Даль Н.В., викладач фахових дисциплін Кравець А.В., викладач фахових дисциплін Дулова О.І., голова студентської ради коледжу Саплін А.В.

У вступному слові Даль Н.В. побажала всім учасникам чесної, справедливої та цікавої гри. З привітальним словом виступила викладач фахових дисциплін Кравець А.В., яка зазначила, що всі учасники «Брейн-рингу» матимуть змогу перевірити свої знання, проявити командний дух та отримати гарний настрій.

У грі взяли участь 4 команди – збірні першого, другого, третього та четвертого курсів спеціальності «Комп’ютерна інженерія». Всього було проведено сім ігор, одна з яких - фінальна, під час якої було визначено переможця інтелектуального конкурсу. Перемогу отримала збірна команда студентів першого курсу у такому складі: Марина Охват (група 106-К), Володимир Ткач (група 106-К), Богдан Лесь (група 106-К), Данііл Руднік (група 107-К), Артем Колесник (група 107-К) та Анатолій Карабіневич (група 107-К).

Завідувач відділення Лісовська Н.В. привітала студентів першого курсу з перемогою та зазначила, що в результаті проведеної інтелектуальної гри всі учасники показали високий рівень знань, а також проявили і розвинули вміння логічно мислити.

Команда-переможець та всі учасники були нагороджені дипломами й солодкими призами.

 

 

Наталя Даль,

голова циклової комісії фундаментальних

дисциплін та комп’ютерних технологій

Оголошення
30 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 10:00 біля нав­чаль­но­го кор­пу­су №1 відбу­деть­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють», при­свя­че­на річниці за­ги­белі на Сході України ви­кла­да­ча ко­ле­джу Багіро­ва…
Вчора о 16:32
23 ве­рес­ня 2019 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України.
13 вересня 2019, 19:05
06 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 13.00 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І кур­су
03 вересня 2019, 15:02
Всі оголошення