Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Сту­ден­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» успішно про¬хо¬дять ви­роб­ни­чу прак­ти­ку, на­бу­ва­ють прак­тич­них на­ви­чок та про-фесійно­го до­свіду за обра­ни­ми спеціаль­но­стя­ми, а та­кож зби­ра­ють фа...
17 травня 2019, 16:21
Вибір про­фесії – це спра­ва не од­но­го дня.
17 травня 2019, 15:13
Ша­нуємо і зберігаємо віковічні українські куль­турні тра­диції, бе­ру­чи участь у свят­ку­ванні Все­світньо­го дня ви­ши­ван­ки.
16 травня 2019, 17:00
З ме­тою відрод­жен­ня давніх українсь­ких зви­чаїв і тра­дицій, про­буд­жен­ня у сту­дентів пре­крас­них і бла­го­род­них по­чуттів – свя­то­го і ніжно­го став­лен­ня до ма­терів, класні керівни­ки груп 101-О і 202-О зі ...
15 травня 2019, 15:02
Всі новини

17 квітня студенти І - IV курсів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» зіграли в інтелектуальну гру «Брейн-ринг». Організатором даного заходу виступила циклова комісія фундаментальних дисциплін та комп’ютерних технологій.

До складу почесного журі конкурсу увійшли: завідувач відділення підприємництва та інформаційних технологій Лісовська Н.В., голова циклової комісії фундаментальних дисциплін та комп’ютерних технологій Даль Н.В., викладач фахових дисциплін Кравець А.В., викладач фахових дисциплін Дулова О.І., голова студентської ради коледжу Саплін А.В.

У вступному слові Даль Н.В. побажала всім учасникам чесної, справедливої та цікавої гри. З привітальним словом виступила викладач фахових дисциплін Кравець А.В., яка зазначила, що всі учасники «Брейн-рингу» матимуть змогу перевірити свої знання, проявити командний дух та отримати гарний настрій.

У грі взяли участь 4 команди – збірні першого, другого, третього та четвертого курсів спеціальності «Комп’ютерна інженерія». Всього було проведено сім ігор, одна з яких - фінальна, під час якої було визначено переможця інтелектуального конкурсу. Перемогу отримала збірна команда студентів першого курсу у такому складі: Марина Охват (група 106-К), Володимир Ткач (група 106-К), Богдан Лесь (група 106-К), Данііл Руднік (група 107-К), Артем Колесник (група 107-К) та Анатолій Карабіневич (група 107-К).

Завідувач відділення Лісовська Н.В. привітала студентів першого курсу з перемогою та зазначила, що в результаті проведеної інтелектуальної гри всі учасники показали високий рівень знань, а також проявили і розвинули вміння логічно мислити.

Команда-переможець та всі учасники були нагороджені дипломами й солодкими призами.

 

 

Наталя Даль,

голова циклової комісії фундаментальних

дисциплін та комп’ютерних технологій