Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
19 ве­рес­ня 2019 ро­ку роз­по­ча­ло­ся нав­чан­ня за про­гра­ма­ми підго­тов­ки ба­ка­лаврів (за­оч­на фор­ма нав­чан­ня) на Міжка­фед­ральній нав­чальній ла­бо­ра­торії НУБіП України.
19 вересня 2019, 12:47
У рам­ках пла­ну ро­бо­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли май­стер-клас з ме­тою про­форієнтації се­ред учнів 9-11 класів ІАЛ НУБіП У...
19 вересня 2019, 10:59
Всі новини

26 червня 2019 року під головуванням директора коледжу Н.В. Ільченко відбулося засідання педагогічної ради, на якому було розглянуто та обговорено низку важливих питань.

Перед початком засідання з успішним завершенням навчального року педагогів привітали члени театральної студії під керівництвом студентки-випускниці 2019 року Холодкової Юлії.

 Під час засідання директор коледжу Ільченко Н.В. підвела підсумки роботи педагогічного колективу за червень 2019 р.: проведено свято зустрічі випускників; відбулася робоча зустріч з керівництвом відділення Ощадбанку; відбулася робоча зустріч з представниками ректорату НУБіП України, де обговорено низку питань щодо співпраці з університетом; подано ліцензійну справу до МОН України про фахову передвищу освіту 051 Економіка; підписано договір про співпрацю з Університетом економіки ( WSG - Вища школа господарки).

Наталія Володимирівна проінформувала членів педагогічної ради про результати ДПА у формі ЗНО з предметів «Українська мова», «Математика», «Історія України» та наголосила на необхідності посилення підготовки студентів в наступному навчальному році.

Члени педагогічної ради розглянули питання порядку денного. Про результати роботи екзаменаційних комісій з атестації випускників за всіма спеціальностями доповіли завідувачі відділень Семененко Т.А. (економічного), Лісовська Н.В. (підприємництва та інформаційних технологій).

Завідувачі відділень Семененко Т.А., Лісовська Н.В. представили на розгляд педагогічного колективу навчальні плани на 2019-2020 навчальний рік.

Про ліміт стипендіатів для призначення стипендій за результатами семестрового контролю знань за 2 семестр 2018-2019 н.р. та перелік показників оцінювання навчальних досягнень студентів для призначення академічних стипендій за результатами семестрового контролю за 1 семестр 2019-2020 н.р. у розрізі спеціальностей та курсів доповіла заступник директора з навчальної роботи Сова В.М.

Голови циклових комісій Гурська Л.Л., Даль Н.В., Вінник І.В., Підгурська І.С. доповіли про методичну роботу за 2018-2019 навчальний рік, підготували звіт про виконання навчальних планів, результати гурткової, навчально-методичної роботи, виховних заходів, участь студентів в обласних олімпіадах, конкурсах та інших заходах.

Завідувач навчально-методичного кабінету Федосєєва Н.І проаналізувала виконання робочих навчальних планів, навчальних програм, навчального навантаження та дотримання графіків навчального процесу й розкладу занять у 2018-2019 навчальному році. 

Відповідальний секретар приймальної комісії Погоріла О.І. доповіла про стан готовності приймальної комісії до прийому абітурієнтів у 2019 році. Відповідно затверджені всі необхідні нормативні акти, склад предметних, атестаційних, апеляційних комісій. Також члени педагогічної ради  розглянули зміни до Правил прийому на навчання до Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ірпінський економічний коледж».

Активну участь в обговоренні питань порядку денного взяли члени педагогічної ради Сова В.М., Даль Н.В., Заболотна А.Г., Іваненко Н.В., які поділилися досвідом роботи з покращення якості освітнього процесу в коледжі.

Підводячи підсумки засідання педагогічної ради, директор коледжу Ільченко Н.В. наголосила, що кожне з розглянутих питань важливе і актуальне, та націлила педагогів на плідну, колективну співпрацю.

Заслухавши та обговоривши питання порядку денного, педагогічна рада прийняла відповідні рішення.

 

Оксана Погоріла,

секретар педагогічної ради

 

Оголошення
30 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 10:00 біля нав­чаль­но­го кор­пу­су №1 відбу­деть­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють», при­свя­че­на річниці за­ги­белі на Сході України ви­кла­да­ча ко­ле­джу Багіро­ва…
Вчора о 16:32
23 ве­рес­ня 2019 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України.
13 вересня 2019, 19:05
06 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 13.00 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І кур­су
03 вересня 2019, 15:02
Всі оголошення