Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
19 груд­ня у ко­леджі відбув­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 2018 ро­ку».
19 грудня 2018, 19:30
ЩИРО ВІТАЄМО СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ З ДНЕМ СВЯТОГО МИКОЛАЯ!
19 грудня 2018, 09:00
Щи­ро вітаю з Днем Свя­то­го Ми­ко­лая Чу­до­твор­ця – од­ним із най­світліших і най­радісніших хри­сти­янсь­ких свят.
19 грудня 2018, 09:00
Всі новини

07.11.2018 року члени гуртка «Бухгалтер» під керівництвом голови циклової комісії облікових дисциплін, к.е.н. Литвинець Ю. І. провели конкурс «Знавці бухгалтерського обліку».  У конкурсі взяли участь команди груп другого курсу спеціальності «Облік і оподаткування».

Студенти креативно представили свої команди, вміло вирахували залишок грошей у касі, визначили тип змін, розгадали тематичний кросворд та, головне, у всіх зійшовся баланс!

Учасники конкурсу продемонстрували вміння застосовувати теоретичні знання на практиці, здатність працювати в команді і самостійно, проявили кмітливість, точність та логічне мислення.

У результаті запеклої боротьби І місце здобула команда групи 202-О.

Усі учасники конкурсу отримали грамоти від постійного партнера коледжу Всеукраїнської професійної бухгалтерської газети «Все про бухгалтерський облік».

Вітаємо учасників конкурсу і бажаємо подальших успіхів у навчанні та вагомих здобутків в опануванні майбутньою спеціальністю.

 

Ю. І. Литвинець, голова циклової комісії

Оголошення
З 08 по 31 січня 2019 р. три­ває реєстрація на пробне ЗНО
11 січня 2019, 11:37
18 січня відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар «Про­фесійне ви­го­ран­ня пе­да­го­га та шля­хи йо­го по­пе­ре­джен­ня».
10 січня 2019, 13:43
ІІ се­местр 2018-2019 н.р. роз­поч­неть­ся 21 січня 2019 ро­ку.
27 грудня 2018, 11:34
13 груд­ня 2018 ро­ку о 12.30 год. у кон­фе­ренц­залі нав­чаль­но­го кор­пу­су № 2 відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
11 грудня 2018, 09:18
18 груд­ня, у вівто­рок, о 10 го­дині в ме­то­дич­но­му кабінету ко­ле­джу відбу­деть­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду ви­кла­дачів «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 1-го…
05 грудня 2018, 16:05
Всі оголошення