Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ли­ся за­хо­ди сту­дентсь­кої ра­ди з на­го­ди Міжна­род­но­го дня ми­ру
21 вересня 2018, 17:03
У ко­леджі відбув­ся пе­да­гогічний семінар на те­му:«Ви­ко­ри­стан­ня ідей Ва­си­ля Су­хом­линсь­ко­го у фор­му­ванні та зба­га­ченні пе­да­гогічної куль­ту­ри ви­кла­да­ча»
20 вересня 2018, 11:02
13 ве­рес­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ло­ся спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка»
13 вересня 2018, 19:41
13 ве­рес­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ло­ся спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка», при­свя­чене Міжна­род­но­му дню сту­дентсь­ко­го спор­ту.
13 вересня 2018, 14:27
У рам­ках пра­во­про­світни­ць­ко­го про­ек­ту «Я МАЮ ПРАВО!» 7 ве­рес­ня 2018 ро­ку у ко­леджі про­ве­де­на те­ма­тич­на лекція «Про­тидія бо­улінгу»
07 вересня 2018, 19:04
Всі новини

14 травня  2018 року було проведено відкрите засідання гуртка «Юний підприємець» (науковий керівник - викладач Ковтун Олена Петрівна), на якому студенти групи 206-Т спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» презентували результати своїх досліджень.

Сучасний підприємець і свідомий споживач, перш за все, зацікавлені в якісному товарі, а якість кінцевого продукту залежить від сировини, технології виробництва, умов зберігання та культури споживання харчових продуктів.

Ритуал приготування і споживання кави у багатьох народів є часткою національної культури. У своїх доповідях студенти аналізували обсяги виробництва та споживання кави у світі, досліджували фактори, що впливають на якість кави, характеризували основних постачальників кави на ринок України.

Велику цікавість викликали виступи Кот Ольги на тему: «Церемонія споживання кави в Європі» та Пінчук Люби «Традиції споживання кави у світі».

Доповідач Романюк Денис ознайомив слухачів із творчими особистостями, які  завжди були не байдужі до кави. Серед них: письменник Оноре де Бальзак, композитори – Йоганн Себастьян Бах і Людвіг Ван Бетховен, художники - Франциско Сурбаран, Вільям Хогарт і Едуард Моне.

Яскравими та ґрунтовними були виступи Гаврилова Дмитра, Андрія Скорика, Дарії Лозовик, Ілони Сівкович і Віталія Токмана.

Гості мали можливість спробувати на смак свіжезварену каву і висловити свою думку з приводу аромату, смаку і подачі кавового напою.

На заході були присутні викладачі циклової комісії маркетингу і торгівлі та студенти 1 і 2 курсів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Під час проведення засідання гуртка «Юний підприємець» студенти отримали знання, які будуть сприяти підвищенню професійної майстерності майбутніх фахівців та свідомих споживачів.

 

Світлана Березинець,

голова циклової комісії маркетингу і торгівлі

Оголошення
28 ве­рес­ня 2018 ро­ку біля ме­моріаль­ної до­шки ко­ле­джу відбу­деть­ся Лінійка Памʼяті ге­роя АТО Багіро­ва Ільга́ра Са­ле́хо­ви­ча з по­зив­ним «Ба­лу».
21 вересня 2018, 12:18
У по­неділок, 24 ве­рес­ня, відбу­деть­ся засідан­ня ме­то­дич­но­го об’єднан­ня ку­ра­торів груп
13 вересня 2018, 16:42
19 ве­рес­ня о 15 го­дині в ауди­торії №21 кор­пу­су №2 відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар - діло­ва гра «Ви­ко­ри­стан­ня ідей Ва­си­ля Олек­сан­дро­ви­ча Су­хом­линсь­ко­го у фор­му­ванні та зба­га­ченні…
11 вересня 2018, 12:58
12 ве­рес­ня 2018 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка», при­свя­чене Міжна­род­но­му дню сту­дентсь­ко­го спор­ту.
05 вересня 2018, 15:25
7 ве­рес­ня об 11 год. 30 хв. у ме­то­дич­но­му кабінеті відбу­деть­ся інструк­тив­но-ме­то­дич­на на­ра­да голів цик­ло­вих комісій.
05 вересня 2018, 15:18
Всі оголошення