Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Три­ває прий­ом до­ку­ментів для всту­пу на 1 курс до ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» для абітурієнтів на ос­нові ба­зо­вої за­галь­ної се­ред­ньої освіти (9-ти класів).
11 липня 2018, 09:19
7 лип­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ли­ся ювілейні зустрічі ви­пуск­ників 1973 та 1998 років.
07 липня 2018, 15:20
У ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2018 ро­ку
26 червня 2018, 22:02
Всі новини

14 травня  2018 року було проведено відкрите засідання гуртка «Юний підприємець» (науковий керівник - викладач Ковтун Олена Петрівна), на якому студенти групи 206-Т спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» презентували результати своїх досліджень.

Сучасний підприємець і свідомий споживач, перш за все, зацікавлені в якісному товарі, а якість кінцевого продукту залежить від сировини, технології виробництва, умов зберігання та культури споживання харчових продуктів.

Ритуал приготування і споживання кави у багатьох народів є часткою національної культури. У своїх доповідях студенти аналізували обсяги виробництва та споживання кави у світі, досліджували фактори, що впливають на якість кави, характеризували основних постачальників кави на ринок України.

Велику цікавість викликали виступи Кот Ольги на тему: «Церемонія споживання кави в Європі» та Пінчук Люби «Традиції споживання кави у світі».

Доповідач Романюк Денис ознайомив слухачів із творчими особистостями, які  завжди були не байдужі до кави. Серед них: письменник Оноре де Бальзак, композитори – Йоганн Себастьян Бах і Людвіг Ван Бетховен, художники - Франциско Сурбаран, Вільям Хогарт і Едуард Моне.

Яскравими та ґрунтовними були виступи Гаврилова Дмитра, Андрія Скорика, Дарії Лозовик, Ілони Сівкович і Віталія Токмана.

Гості мали можливість спробувати на смак свіжезварену каву і висловити свою думку з приводу аромату, смаку і подачі кавового напою.

На заході були присутні викладачі циклової комісії маркетингу і торгівлі та студенти 1 і 2 курсів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Під час проведення засідання гуртка «Юний підприємець» студенти отримали знання, які будуть сприяти підвищенню професійної майстерності майбутніх фахівців та свідомих споживачів.

 

Світлана Березинець,

голова циклової комісії маркетингу і торгівлі

Оголошення
25 черв­ня о 13 год 30 хв у ме­то­дич­но­му кабінеті ко­ле­джу відкриється ви­став­ка-кон­курс нав­чаль­но-ме­то­дич­них ма­теріалів ви­кла­дачів нав­чаль­но­го за­кла­ду.
20 червня 2018, 10:35
23 черв­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
15 червня 2018, 11:54
Всі оголошення