Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
9-10 груд­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь в Київсь­ко­му об­лас­но­му мо­лодіжно­му фо­румі.
11 грудня 2019, 21:10
10 груд­ня спеціаліст ви­щої кваліфікаційної ка­те­горії, ви­кла­дач-ме­то­дист Даль На­та­ля Ва­лен­тинівна про­ве­ла відкри­те за­нят­тя з ма­те­ма­ти­ки у групі 105- М з ви­ко­ри­стан­ням пе­да­гогічної тех­но­логії фор­му­ван...
11 грудня 2019, 21:09
9 груд­ня 2019 ро­ку ви­кла­дач цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі к.с-г.н. По­це­луй­ко М.П. провів прак­тичні за­нят­тя для учнів 9 класів Ірпінсь­ко­го ака­демічно­го ліцею НУБіП України
11 грудня 2019, 13:02
6 груд­ня член цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій По­горіла О.І. про­ве­ла відкри­те за­нят­тя з дис­ципліни «Тех­но­логія га­лузі».
10 грудня 2019, 22:29
Всі новини

5 грудня 2018 року, напередодні святкування Дня Збройних сил України, у нашому коледжі традиційно відбулося спортивне свято «Козацькі розваги».

У «Козацьких розвагах» взяли участь три команди: «Молода січ» (Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням економіки та права №2), «Козаки» (Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3)   та збірна команда  коледжу «Атамани».

Відбулася запекла, але справедлива боротьба за перемогу в конкурсах: девіз, віджимання в упорі лежачи, спортивно-ігрова естафета, історична вікторина, стрибки в довжину з місця, кут, бойова тривога, влучний постріл, перетягування канату.

Учасники демонстрували в конкурсах не лише спритність та хорошу спортивну підготовку, а й уміння працювати в команді. Завдяки гарній організації змагання пройшли цікаво, весело, в теплій, дружній атмосфері підтримки та взаємодопомоги. Команди викладалися з усіх сил, їх підтримували вболівальники.

У перервах між конкурсами вболівальники та учасники мали змогу насолодитися чудовими номерами учасників художньої самодіяльності. Також з нагоди свята студенти та члени клубу «Ратибор» м.Ірпінь під керівництвом наставників підготували виступи з демонстрацією відмінної військової підготовки.

Головними суддями заходу стали представники міжнародної організації «Об’єднана рада українського та зарубіжного козацтва»: Маршал козацтва України, Верховний отаман Міжнародної організації «Обʼєднана Рада Українського та зарубіжного козацтва» Левандо Олександр Петрович,Начальник штабу Міжнародної організації  «Обʼєднана Рада Українського та зарубіжного козацтва» генерал козацтва Земляний Володимир Андрійович,

 1-й заступник Верховного отамана Міжнародної організації  «Обʼєднана Рада Українського та зарубіжного козацтва» генерал козацтва Пилипенко Анатолій Федорович. Вони привітали учасників, оголосили подяки директору коледжу Михайлову С.І., керівнику ансамблю барабанщиць «Литаври» Снісар І.П., Вдович В.Г. та назвали команд переможців:

-       І місце посіла збірна команда коледжу «Атамани»,

-       ІІ місце – команда Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням економіки та права №2 «Молода січ»,

-       ІІІ місце –  команда Ірпінської загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів №3 «Козаки».

За підсумками змагань відбулося нагородження грамотами та солодкими призами.

Учасники спортивного свята «Козацькі забави» продемонстрували справжні козацькі якості: спритність, витривалість, силу та наполегливість. Присутні на заході викладачі, співробітники коледжу, гості пересвідчилися, що наша молодь – славні нащадки козацького роду, сильні, відважні сини та доньки України, які знають і шанують історію свого народу, які спроможні з гідністю стати на захист своєї держави.

 

Андрій Сиротенко,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
За­про­шуємо на нав­чаль­но-кон­суль­таційні за­нят­тя з українсь­кої мо­ви та ма­те­ма­ти­ки.
Щойно
18 груд­ня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся спор­тивне свя­то «Ко­за­цькі роз­ва­ги».
12 грудня 2019, 15:36
03 груд­ня 2019 ро­ку в гур­то­жит­ку ко­ле­джу відбу­деть­ся акція «Жи­ви без­печ­но» до Все­світньо­го дня бо­роть­би зі СНІДом.
30 листопада 2019, 13:50
29 листопада 2019, 19:02
Всі оголошення