Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
14 груд­ня 2018 р. у ко­леджі відбув­ся пе­да­гогічний семінар «По­зи­тив­ний імідж пе­да­го­га – шлях до про­фесійно­го успіху».
14 грудня 2018, 17:47
12 груд­ня 2018 ро­ку відбув­ся ІХ Все­ук­раїнский кон­курс з англійсь­кої мо­ви «Гринвіч».
12 грудня 2018, 17:35
12 груд­ня 2018 ро­ку ко­ледж відвіда­ли пред­став­ни­ки ба­зо­во­го універ­си­те­ту, на чолі з про­рек­то­ром з нав­чаль­ної і ви­хов­ної ро­бо­ти Сергієм Ква­шею.
12 грудня 2018, 15:10
11 груд­ня 2018 ро­ку пе­да­гогічні працівни­ки ко­ле­джу Вінник І.В. та Ко­втун О.П..у рам­ках Все­ук­раїнсь­ко­го тиж­ня пра­ва про­ве­ли в Ірпінській спеціалізо­ваній за­галь­но­освітній школі І-ІІІ сту­пенів № 12 з вив...
11 грудня 2018, 15:14
11 груд­ня, у вівто­рок, о 14 го­дині в ауди­торії № 35 кор­пу­су №2 відбув­ся май­стер-клас «Ви­ко­ри­стан­ня Google сервісів у нав­чаль­но-ви­хов­но­му про­цесі».
11 грудня 2018, 15:13
Всі новини

5 грудня 2018 року, напередодні святкування Дня Збройних сил України, у нашому коледжі традиційно відбулося спортивне свято «Козацькі розваги».

У «Козацьких розвагах» взяли участь три команди: «Молода січ» (Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням економіки та права №2), «Козаки» (Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3)   та збірна команда  коледжу «Атамани».

Відбулася запекла, але справедлива боротьба за перемогу в конкурсах: девіз, віджимання в упорі лежачи, спортивно-ігрова естафета, історична вікторина, стрибки в довжину з місця, кут, бойова тривога, влучний постріл, перетягування канату.

Учасники демонстрували в конкурсах не лише спритність та хорошу спортивну підготовку, а й уміння працювати в команді. Завдяки гарній організації змагання пройшли цікаво, весело, в теплій, дружній атмосфері підтримки та взаємодопомоги. Команди викладалися з усіх сил, їх підтримували вболівальники.

У перервах між конкурсами вболівальники та учасники мали змогу насолодитися чудовими номерами учасників художньої самодіяльності. Також з нагоди свята студенти та члени клубу «Ратибор» м.Ірпінь під керівництвом наставників підготували виступи з демонстрацією відмінної військової підготовки.

Головними суддями заходу стали представники міжнародної організації «Об’єднана рада українського та зарубіжного козацтва»: Маршал козацтва України, Верховний отаман Міжнародної організації «Обʼєднана Рада Українського та зарубіжного козацтва» Левандо Олександр Петрович,Начальник штабу Міжнародної організації  «Обʼєднана Рада Українського та зарубіжного козацтва» генерал козацтва Земляний Володимир Андрійович,

 1-й заступник Верховного отамана Міжнародної організації  «Обʼєднана Рада Українського та зарубіжного козацтва» генерал козацтва Пилипенко Анатолій Федорович. Вони привітали учасників, оголосили подяки директору коледжу Михайлову С.І., керівнику ансамблю барабанщиць «Литаври» Снісар І.П., Вдович В.Г. та назвали команд переможців:

-       І місце посіла збірна команда коледжу «Атамани»,

-       ІІ місце – команда Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням економіки та права №2 «Молода січ»,

-       ІІІ місце –  команда Ірпінської загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів №3 «Козаки».

За підсумками змагань відбулося нагородження грамотами та солодкими призами.

Учасники спортивного свята «Козацькі забави» продемонстрували справжні козацькі якості: спритність, витривалість, силу та наполегливість. Присутні на заході викладачі, співробітники коледжу, гості пересвідчилися, що наша молодь – славні нащадки козацького роду, сильні, відважні сини та доньки України, які знають і шанують історію свого народу, які спроможні з гідністю стати на захист своєї держави.

 

Андрій Сиротенко,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
13 груд­ня 2018 ро­ку о 12.30 год. у кон­фе­ренц­залі нав­чаль­но­го кор­пу­су № 2 відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
11 грудня 2018, 09:18
18 груд­ня, у вівто­рок, о 10 го­дині в ме­то­дич­но­му кабінету ко­ле­джу відбу­деть­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду ви­кла­дачів «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 1-го…
05 грудня 2018, 16:05
14 груд­ня, у п’ят­ни­цю, о 10 го­дині в ауди­торії № 22 кор­пу­су №2 відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар «По­зи­тив­ний імідж пе­да­го­га – шлях до про­фесійно­го успіху».
05 грудня 2018, 16:01
11 груд­ня, у вівто­рок, о 14 го­дині в ауди­торії № 35 кор­пу­су №2 відбу­деть­ся ме­то­дич­ний семінар – май­стер-клас «Ви­ко­ри­стан­ня Google сервісів у нав­чаль­но-ви­хов­но­му про­цесі».
05 грудня 2018, 16:00
6 груд­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся відкри­те прак­тичне за­нят­тя з пред­ме­та «Пра­вознав­ство» ви­кла­да­ча Бе­ре­гелі І.М.
03 грудня 2018, 16:21
З ме­тою фор­му­ван­ня пра­во­вої свідо­мості та пра­во­вої куль­ту­ри сту­дентів у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» з 03 груд­ня по 07 груд­ня 2018 ро­ку про­во­дить­ся Все­ук­раїнсь­кий…
29 листопада 2018, 08:57
Всі оголошення