Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ла­ся зустріч з пред­став­ни­ка­ми Все­ук­раїнсь­кої гро­мадсь­кої ор­ганізації «Асоціація з пи­тань за­хи­сту прав спо­жи­вачів» «Спо­жив­ча довіра»
24 червня 2019, 14:45
21 черв­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь у Міжна­род­но­му дні по­ля в Україні.
22 червня 2019, 13:00
Сту­ден­ти ІІ кур­су спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині».
14 червня 2019, 15:15
Всі новини

5 лютого 2019 року у всьому світі відзначався День безпечного Інтернету. Цей день в Україні є одним із ключових для поширення ідей безпечного користування Інтернетом та сучасними цифровими технологіями, обговорення шляхів безпечного використання молоддю Інтернету, питань Інтернет-етики та загроз протизаконного контенту.

Студенти II, III та IV курсів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» разом з викладачем Кравець А. В. теж долучилися до тематичних заходів, взявши участь в онлайн-уроці, організованому програмою мережних академій Cisco, Департаментом  кіберполіції  Національної поліції України, компанією ERC та за підтримки Інституту модернізації змісту освіти.

Учасники онлайн-уроку прослухали доповіді експертів, поставили їм запитання у формах зворотного зв’язку, успішно пройшли анкетування та тестування «Перевір свої здібності до кар'єри аналітика з кібербезпеки». Кожен учасник вебінаруотримав доступ до курсу Мережної академії Cisco «Вступ до кібербезпеки» з подальшою можливістю переглядати матеріали курсу, виконувати лабораторні та контрольні роботи, пройти випускний екзамен та отримати сертифікат.

Загалом, 33 студенти спеціальності «Комп’ютерна інженерія» та 1 викладач отримали сертифікати учасника онлайн-уроку.

За активну участь в онлайн-уроці «День безпечного Інтернету 2019» навчальний заклад Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ірпінський економічний коледж» відзначено сертифікатом.

 

Наталя Даль, голова циклової комісії фундаментальних дисциплін та комп’ютерних технологій

Оголошення
19 червня 2019, 10:47
27 черв­ня в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся уро­чи­сте вру­чен­ня ди­пломів!
19 червня 2019, 10:44
Відповідь на за­про­шен­ня.
01 червня 2019, 12:16
Всі оголошення