Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
17 квітня сту­ден­ти І - IV курсів спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» зігра­ли в інте­лек­ту­аль­ну гру «Брейн-ринг».
17 квітня 2019, 16:43
17 квітня ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у ХVІ Все­ук­раїнській на­у­ковій кон­фе­ренції сту­дентів і мо­ло­дих вче­них «Мо­лодь: освіта, на­у­ка, ду­ховність».
17 квітня 2019, 16:40
Всі новини

5 лютого 2019 року у всьому світі відзначався День безпечного Інтернету. Цей день в Україні є одним із ключових для поширення ідей безпечного користування Інтернетом та сучасними цифровими технологіями, обговорення шляхів безпечного використання молоддю Інтернету, питань Інтернет-етики та загроз протизаконного контенту.

Студенти II, III та IV курсів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» разом з викладачем Кравець А. В. теж долучилися до тематичних заходів, взявши участь в онлайн-уроці, організованому програмою мережних академій Cisco, Департаментом  кіберполіції  Національної поліції України, компанією ERC та за підтримки Інституту модернізації змісту освіти.

Учасники онлайн-уроку прослухали доповіді експертів, поставили їм запитання у формах зворотного зв’язку, успішно пройшли анкетування та тестування «Перевір свої здібності до кар'єри аналітика з кібербезпеки». Кожен учасник вебінаруотримав доступ до курсу Мережної академії Cisco «Вступ до кібербезпеки» з подальшою можливістю переглядати матеріали курсу, виконувати лабораторні та контрольні роботи, пройти випускний екзамен та отримати сертифікат.

Загалом, 33 студенти спеціальності «Комп’ютерна інженерія» та 1 викладач отримали сертифікати учасника онлайн-уроку.

За активну участь в онлайн-уроці «День безпечного Інтернету 2019» навчальний заклад Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ірпінський економічний коледж» відзначено сертифікатом.

 

Наталя Даль, голова циклової комісії фундаментальних дисциплін та комп’ютерних технологій

Оголошення
: 19 квітня 2019 ро­ку, о 13.30 відбу­деть­ся олімпіада з історії України се­ред сту­дентів І кур­су.
Вчора о 15:04
Згідно з на­ка­зом № 105 к/тр від 15.04.2019 ро­ку «Про пе­ре­не­сен­ня ро­бо­чих днів» вста­нов­ле­но вихідні дні з 27.04.2019 р. по 05.05.2019 р. включ­но.
17 квітня 2019, 16:37
Всі оголошення