Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Три­ває прий­ом до­ку­ментів для всту­пу на 1 курс до ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» для абітурієнтів на ос­нові ба­зо­вої за­галь­ної се­ред­ньої освіти (9-ти класів).
11 липня 2018, 09:19
7 лип­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ли­ся ювілейні зустрічі ви­пуск­ників 1973 та 1998 років.
07 липня 2018, 15:20
У ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2018 ро­ку
26 червня 2018, 22:02
Всі новини

           Відповідно до пункту 14 Положення про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року  №571, наказом Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 р. №327, за результатами фінального етапу VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка  затверджено список переможців конкурсу.  

           Неодноразовий переможець предметних олімпіад та інтелектуальних конкурсів Гутник Анастасія (студентка ІІІ курсу  економічного відділення), яка цього року посіла І-е місце у другому (обласному)  етапі VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка,  за результатами фінального етапу конкурсу  визнана переможцем серед студентів технікумів і коледжів негуманітарного профілю.

            Щиро вітаємо  Гутник Анастасію і викладача української мови та літератури Манзюк Тамару Степанівну з  гідною перемогою! Бажаємо творчих злетів і високих досягнень у вивченні  рідної мови!

                                                                                                                         Заболотна А.Г., методист коледжу

 

Оголошення
25 черв­ня о 13 год 30 хв у ме­то­дич­но­му кабінеті ко­ле­джу відкриється ви­став­ка-кон­курс нав­чаль­но-ме­то­дич­них ма­теріалів ви­кла­дачів нав­чаль­но­го за­кла­ду.
20 червня 2018, 10:35
23 черв­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
15 червня 2018, 11:54
Всі оголошення