Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Сту­ден­ти ко­ле­джу здо­бу­ли ціка­вий та ко­ри­с­ний до­свід нав­чан­ня за міжна­род­ни­ми стан­дар­та­ми якості освіти.
Вчора о 16:23
У Пісківській гу­манітарній гімназії ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли олімпіади з українсь­кої мо­ви та ма­те­ма­ти­ки.
Вчора о 16:21
19 жо­втня ко­ледж взяв участь у щорічно­му про­форієнтаційно­му за­ході «Яр­ма­рок про­фесій», ор­ганізо­ва­но­му Бо­ро­дянсь­ким рай­он­ним цен­тром зай­ня­тості спільно з рай­он­ним відділом освіти.
19 жовтня 2017, 16:32
Всі новини

22 вересня 2017року в актовій залі відбулися загальноколеджанські батьківські збори студентів І курсу. До участі у зборах були запрошені  представникиРегіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області - директор центру Кіккас Віктор Едгардовичта заступник Іванчук Ірина Францівна. У своїх промовах вони донесли батькам студентів і педагогам інформацію про актуальність і затребуваність надання безоплатної вторинної правової допомоги населенню в сучасних умовах, в тому числі особам підліткового віку і їх батькам, а також соціально вразливим верствам населення, розкрили алгоритм і систему звернень по таку допомогу за місцем проживання.

Про необхідність ефективної взаємодії педагогічного колективу з батьками студентів у навчально - виховному процесі доповів директор коледжу заслужений працівник освіти і науки України Михайлов С.І.

З основними вимогами до організації освітнього процесу у коледжі ознайомила батьків заступник директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.

Про систему організації дозвілля та побуту студентів, обовʼяковість дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку коледжу та гуртожиткупроінформувала заступник директора з виховної роботиВдович В.Г.

Після виступів кожного з доповідачів були дані відповіді на усі запитання батьків студентів.

 

Валентина Вдович,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
26 жо­втня о 13.30 відбу­деть­ся IEKHalloweenFEST-2017
Вчора о 16:15
24 жо­втня у ко­леджі відбу­деть­ся 1-й етап VІІІ Міжна­род­но­го мов­но-літе­ра­тур­но­го кон­кур­су учнівсь­кої та сту­дентсь­кої мо­лоді імені Та­ра­са Шев­чен­ка.
17 жовтня 2017, 18:10
Всі оголошення