Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Три­ває прий­ом до­ку­ментів для всту­пу на 1 курс до ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» для абітурієнтів на ос­нові ба­зо­вої за­галь­ної се­ред­ньої освіти (9-ти класів).
11 липня 2018, 09:19
7 лип­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ли­ся ювілейні зустрічі ви­пуск­ників 1973 та 1998 років.
07 липня 2018, 15:20
У ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2018 ро­ку
26 червня 2018, 22:02
Всі новини

22 вересня 2017року в актовій залі відбулися загальноколеджанські батьківські збори студентів І курсу. До участі у зборах були запрошені  представникиРегіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області - директор центру Кіккас Віктор Едгардовичта заступник Іванчук Ірина Францівна. У своїх промовах вони донесли батькам студентів і педагогам інформацію про актуальність і затребуваність надання безоплатної вторинної правової допомоги населенню в сучасних умовах, в тому числі особам підліткового віку і їх батькам, а також соціально вразливим верствам населення, розкрили алгоритм і систему звернень по таку допомогу за місцем проживання.

Про необхідність ефективної взаємодії педагогічного колективу з батьками студентів у навчально - виховному процесі доповів директор коледжу заслужений працівник освіти і науки України Михайлов С.І.

З основними вимогами до організації освітнього процесу у коледжі ознайомила батьків заступник директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.

Про систему організації дозвілля та побуту студентів, обовʼяковість дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку коледжу та гуртожиткупроінформувала заступник директора з виховної роботиВдович В.Г.

Після виступів кожного з доповідачів були дані відповіді на усі запитання батьків студентів.

 

Валентина Вдович,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
25 черв­ня о 13 год 30 хв у ме­то­дич­но­му кабінеті ко­ле­джу відкриється ви­став­ка-кон­курс нав­чаль­но-ме­то­дич­них ма­теріалів ви­кла­дачів нав­чаль­но­го за­кла­ду.
20 червня 2018, 10:35
23 черв­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
15 червня 2018, 11:54
Всі оголошення