Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
За ак­тив­ну участь в он­лайн-уроці «День без­печ­но­го Інтер­не­ту 2019» Відо­крем­ле­ний підрозділ Національ­но­го універ­си­те­ту біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» відзна­чен...
20 березня 2019, 17:30
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ІІІ та ІV курсів спеціаль­ності 123 «Комп’ютер­на інже­нерія» з фахівцем-прак­ти­ком, junior developer та бізнес-аналіти­ком ком­панії «NovaIT» Костіци­ною Кат...
20 березня 2019, 17:29
20 бе­рез­ня в бібліотеці Ірпінсь­ко­го еко­номічно­го ко­ле­джу про­ве­де­но Інфор­маційну го­ди­ну «Їх знає весь світ: українці, які про­сла­ви­ли на­шу дер­жа­ву»
20 березня 2019, 17:26
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
20 березня 2019, 16:51
19 бе­рез­ня 2019 ро­ку ви­кла­да­ча­ми цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій бу­ла про­ве­де­на про­форієнтаційна ро­бо­та.
19 березня 2019, 15:21
Всі новини

Кандидат економічних наук, викладач фахових дисциплін Вдович В.Г. 14 березня 2019 року підготувала і провела для студентів І-ІІІ курсів спеціальностей «Маркетинг» і «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зустріч з успішними випускниками коледжу (колишнього технікуму) – «День кар’єри – 2019». Захід проведено відповідно до плану роботи декади циклової комісії маркетингу і торгівлі і мав за мету ознайомлення та поширення інформації про шляхи професійного зростання й кар’єрні можливості для сучасної студентської молоді у реальному вимірі.

Виконуюча обов’язки директора коледжу Ільченко Н.В., вітаючи учасників зустрічі, зазначила, що на сьогодні дуже важливо підтримувати тісні зв’язки з нашими випускниками, які досягли успіхів, кар’єрного росту в торгівлі, приватному підприємництві, у сфері інших бізнес-структур, і тісна співпраця з якими розширює можливості профорієнтаційної роботи, працевлаштування тощо.

Першою до слова від випускників була запрошена Березинець С.К., випускниця першого випуску товарознавців 1991р., викладач коледжу, голова циклової комісії маркетингу і торгівлі, яка зазначила, що ніколи не пожалкувала про те, що свого часу обрала саме цей навчальний заклад, пишається тим, що повʼязала з ним життя, зробила педагогічну кар’єру. Вона також поділилася секретами своїх успіхів у розвитку кар’єри в бізнесі.

Про можливості для молоді в мережі «Нова пошта» повідомив випускник коледжу групи Т-06 Микола Шатило. Він виокремив три основні складові успіху будь-якої людини - це служіння, тобто любов до того, що робиш, чесність і позитив, які дають людині наснагу до життя.

Про те, як поєднував навчання і роботу, цікаві пригоди зі студентського життя розповів Ілля Дібрівний - випускник 2015 року. Сьогоднішній спеціаліст, зазначив він, повинен мати набір навичок та знань, що дають можливість знайти роботу на перехресті галузей, бо це розширює можливості у працевлаштуванні.

Випускник групи Т-11 (2015р.) Олексій Пархоменко у своєму виступі наголосив, щошвидкість змін у світі зростає шаленими темпами, а складність професійних задач невпинно збільшується, томусьогоднішній спеціаліст повинен постійно займатися самоосвітою.

Випускниця групи Т-02 - викладач фахових дисциплін Ірина Вінник зазначила, що якщо віриш в успіх - ти його здобудеш. Дуже важливими рисами фахівця сьогодні є уміння знаходити спільну мову і працювати з колективом, окремими людьми та групами, уміння швидко приймати рішення, керувати та розподіляти свій час і ресурси.

Про необхідність навчатися впродовж життя наголосила випускниця коледжу, завідувач навчально-методичного кабінету викладач Наталія Федосєєва, згадуючи свої сходинки побудови кар’єри до вступу до коледжу і в його стінах.

Унікальною родзинкою заходу стала надзвичайно схвильована промова про досвід роботи у сфері оптової торгівлі та майстер - клас з флористики випускниці 2009 року групи 8Ф-06 Олександри Єгорової. Колишня студентка була рада знову побувати у рідних стінах коледжу, поділитися з майбутніми випускниками власним досвідом з питань працевлаштування. Згадуючи свої спроби знайти роботу, Олександра зазначила, що немає нічого упередженого у спробах будь-якої роботи, адже в кожному випадку це дає розвиток комунікаційних вмінь, життєвого досвіду й уникнення помилок.

Гостя розповіла також про діяльність компанії, в якій наразі працює, персональний кар’єрний ріст та порадила студентам не боятися висловлювати свою позицію, бути активними та цілеспрямованими.

Виступи наших гостей засвідчили, що сьогоднішня молодь, працюючи у різних структурах, опановує безліч додаткових навичок, працюючи майже без вихідних.

Усі зазначили, що коледж дає досить гарну підготовку, і це не упереджене твердження, а впевненість у якісній і кваліфікованій підготовці спеціалістів, і саме це допомогло їм краще зрозуміти, як будувати кар’єру та вести власну справу, а також поділилися досвідом, надали поради студентам коледжу з розвитку професійних навичок і побудови кар’єри.

Зустріч відбулася у невимушеній доброзичливій атмосфері і нікого не залишила без позитивних вражень, за що ми щиро вдячні нашим випускникам.

 

Світлана Березинець,

голова циклової комісії маркетингу і торгівлі

Валентина Вдович,

викладач циклової комісії маркетингу і торгівлі

Оголошення
До Все­світньо­го дня по­езії 21 бе­рез­ня 2019 р. о 12.00 го­дині в ко­леджі відбу­деть­ся літе­ра­тур­но-му­зич­на віталь­ня «По­шеп­ки і вго­лос».
19 березня 2019, 15:19
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку о 15.00 в лекційній залі кор­пу­су №1 відбу­деть­ся олімпіада з англійсь­кої мо­ви.
18 березня 2019, 15:12
13 бе­рез­ня 2019 ро­ку о 10.00 в лекційній залі кор­пу­су №1 відбу­деть­ся відкри­те прак­тичне за­нят­тя з дис­ципліни «Іно­зем­на мо­ва за про­фесійним спря­му­ван­ням (англійсь­ка)».
12 березня 2019, 14:00
13 бе­рез­ня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся спор­тив­но-роз­ва­жаль­ний кон­курс «Ви - бо­гині-чарівниці».
12 березня 2019, 13:47
Всі оголошення