Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Про­форієнтаційна ро­бо­та в Ба­би­не­цькій за­галь­но­освітній школі І-ІІІ сту­пенів та Ми­ку­ли­цькій за­галь­но­освітній школі І-ІІІ сту­пенів.
Вчора о 14:45
На­пе­ре­додні Дня відкри­тих две­рей у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» сту­дент­ка Яцен­тюк Ана­стасія про­ве­ла про­форієнтаційну ро­бо­ту у своїй рідній школі.
Вчора о 14:43
Про­форієнтаційна ро­бо­та в шко­лах Бо­ро­дянсь­ко­го рай­о­ну.
19 листопада 2018, 17:04
З 6 по 15 ли­сто­па­да цик­ло­ва комісія обліко­вих дис­циплін у ко­леджі про­ве­ла на­си­че­ну, ціка­ву і го­ловне – про­дук­тив­ну де­ка­ду.
16 листопада 2018, 20:15
16 ли­сто­па­да 2018 ро­ку в ко­леджі відбув­ся пре­вен­тив­ний захід з пи­тань без­печ­ної екс­плу­а­тації котлів в осінньо-зи­мо­вий період.
16 листопада 2018, 19:29
Всі новини
«Ніхто не повинен бути в рабстві або у підневільному стані.
Рабство і работоргівля забороняються в усіх видах».
Загальна декларація прав людини
 
З метою виховання толерантного ставлення до потерпілих від торгівлі людьми, формування навичок обачної поведінки та вміння захищати власну гідність, негативного ставлення до порушення прав людини та на виконання листа департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 01.10.18р. №12-01-13/3795 про проведення заходів у рамках Європейського дня боротьби з торгівлею людьми, в коледжі 18 жовтня проведено інформаційно-просвітницькі заходи. 
У читальній залі бібліотеки оформлена виставка друкованих матеріалів з важливих питань запобігання торгівлі людьми і сучасних форм рабства.
Викладач правознавства Берегеля І.М. серед студентів першого курсу провела конкурс плакатів та презентацій, а також лекції - бесіди з переглядом відеороликів, які стали надзвичайно корисними і цікавими для студентів.
До проведення заходів та участі в інформаційно-просвітницькій годині з педагогами і студентами у коледж були запрошені представники служби у справах дітей та сім’ї Ірпінської міської ради.
 Змістовну лекцію прочитала студентам заступник начальника відділу по роботі із сім’ями та молоддю Хижняк Наталія Олександрівна. Вона наголосила на важливих правилах, дотримуючись яких можна вберегтися від потрапляння в тенета торговців людьми, зокрема безпечного перебування за кордоном і презентувала присутнім друковані інформаційні матеріали, які можуть стати у нагоді та відповіла на запитання присутніх. 
Європейський день боротьби з торгівлею людьми, що започаткований Європейським Парламентом, покликаний припинити глобальний злочинний бізнес, сучасну форму рабства людини.
Україна була однією з перших держав, яка встановила у 1998р. кримінальну відповідальність за протиправні діяння у сфері торгівлі людьми, проте ганебні факти їх залишаються досить поширеним явищем і дотепер. Про це свідчать дані за 6 місяців 2018 року щодо виявлення підрозділами Національної поліції 186 фактів злочинів у сфері торгівлі людьми, і це на 29% більше аналогічного періоду у 2017 році.
Українці потрапляють у тенета злочинців не лише в Україні, але й у Росії, Польщі, інших країнах Європи, Туреччині, США, країнах Центральної Азії та Близького Сходу.
У Кримінальному кодексі України покарання за торгівлю людьми передбачено статтею 149, яка визначає ці злочинні дії як вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи. 
Памʼятаймо! Людина – не товар!
 
 
Валентина Вдович,
заступник директора з виховної роботи
 
Оголошення
24 ли­сто­па­да 2018 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І та ІІ кур­су.
5 години тому
Для сту­дентів 2 кур­су – про ДПА у формі ЗНО
16 листопада 2018, 19:34
21 ли­сто­па­да 2018 ро­ку у спор­тив­но­му залі ко­ле­джу ви­кла­дач Снісар І.П. про­ве­де відкри­те за­нят­тя в групі 308-К.
16 листопада 2018, 19:28
29 ли­сто­па­да 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся кон­курс ху­дож­ньої са­модіяль­ності «Ко­ледж має та­лан­ти».
09 листопада 2018, 15:52
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків: ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл, учнів про­фесійно-технічних учи­лищ та їх батьків…
09 листопада 2018, 10:50
12 ли­сто­па­да відбу­деть­ся відкри­те за­нят­тя – лекція к.с-г.н. По­це­луй­ка М.П з нав­чаль­ної дис­ципліни « Еко­логія».
07 листопада 2018, 16:15
З 12 по 23 ли­сто­па­да 2018 ро­ку у ко­леджі бу­де про­во­ди­ти­ся першість ко­ле­джу з бас­кет­бо­лу
07 листопада 2018, 14:49
Всі оголошення