Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
17 квітня сту­ден­ти І - IV курсів спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» зігра­ли в інте­лек­ту­аль­ну гру «Брейн-ринг».
17 квітня 2019, 16:43
17 квітня ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у ХVІ Все­ук­раїнській на­у­ковій кон­фе­ренції сту­дентів і мо­ло­дих вче­них «Мо­лодь: освіта, на­у­ка, ду­ховність».
17 квітня 2019, 16:40
Всі новини

20 березня в бібліотеці  Ірпінського економічного коледжу  проведено  Інформаційну годину «Їх знає весь світ: українці, які прославили нашу державу» Ігор Сікорський. Витязь неба.

 Інформаційна година відкриває цикл заходів, присвячених видатним українським особистостям.

Співробітники бібліотеки коледжу підготували цікаву інформацію про життєвий шлях Ігоря Сікорського-великого українця, що створив перший у світі  гелікоптер, і винаходом своїм прославив США.

У ході заходу було  продемонстровано документальний фільм «Ігор Сікорський. Витязь неба».

На заході були присутні студенти 102-О та 103-Ф груп,(куратори – Гурська Л.Л. ,та Іванова С.М.)

Оголошення
: 19 квітня 2019 ро­ку, о 13.30 відбу­деть­ся олімпіада з історії України се­ред сту­дентів І кур­су.
Вчора о 15:04
Згідно з на­ка­зом № 105 к/тр від 15.04.2019 ро­ку «Про пе­ре­не­сен­ня ро­бо­чих днів» вста­нов­ле­но вихідні дні з 27.04.2019 р. по 05.05.2019 р. включ­но.
17 квітня 2019, 16:37
Всі оголошення