Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
19 груд­ня у ко­леджі відбув­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 2018 ро­ку».
19 грудня 2018, 19:30
ЩИРО ВІТАЄМО СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ З ДНЕМ СВЯТОГО МИКОЛАЯ!
19 грудня 2018, 09:00
Щи­ро вітаю з Днем Свя­то­го Ми­ко­лая Чу­до­твор­ця – од­ним із най­світліших і най­радісніших хри­сти­янсь­ких свят.
19 грудня 2018, 09:00
Всі новини

Кожна людина бажає задовольняти свої потреби товарами та послугами належної якості,  тому щоденно вступає у відносини з підприємствами різних форм власності з метою отримати найкращий і найвигідніший для себе результат. Здійснюючи покупку, споживач очікує від суб’єкта господарювання (виробника, продавця чи виконавця) обіцяної  належної якості, безпечності продукції й, безумовно, задоволення заявленої потреби.

Кожен з нас постійно бере участь у процесі купівлі-продажу різноманітних товарів. Похід, скажімо, до магазину є повсякденною нормою, а часто стає звичкою. І в цьому рутинному процесі ми інколи забуваємо про те, що на ринку товарів і послуг на нас чекає багато неприємних сюрпризів, створених недосконалістю нашої економічної та правової систем.

Інколи ці вади призводять (у кращому випадку) до марнування грошей, але часом вони можуть призвести й до погіршення здоров’я споживача. У будь-якому випадку вони призводять до тих чи інших втрат. І найбільш неприємним є те, що цим «споживачем» може бути кожен із нас.

У зв’язку з цим викладачі фахових дисциплін ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»  провели майстер-клас «Захисти свої права – створи своє майбутнє!».

Викладач фахових дисциплін циклової комісії маркетингу і торгівлі Вінник І.В. ознайомила учнів з  основними аспектами послідовності дій споживачів при порушенні їх споживчих прав, які визначені та регламентовані Законом України «Про захист прав споживачів» Учні брали активну участь в обговоренні дискусійних питань, навчалися читати маркування, мали нагоду дослідити якість шоколаду на відповідність чинним нормативним документам за органолептичними показниками.

Викладач Ковтун О.П. наголосила на важливості застосування ДСТУ (Державний стандарт України), що містять обов'язкові та рекомендовані вимоги щодо якості продуктів, їх пакування, зберігання і транспортування, навчила за допомогою експрес-методу досліджувати якість плавлених сирків. Учні активно долучилися до цієї роботи, були у захваті від того, що метод працює, адже мали можливіть виявити фальсифікат.

Крім того, викладачі розповіли учням про переваги навчання у Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів та природокористування України «Ірпінський економічний коледж», показали презентації про коледж, відповіли на запитання. Учні також отримали рекламні матеріали про ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж», відділення, спеціальності та запрошення на  День відкритих дверей, що відбудеться 16 лютого 2019 року.

 

Вінник І.В., Ковтун О.П.,

викладачі циклової комісії маркетингу і торгівлі

Оголошення
З 08 по 31 січня 2019 р. три­ває реєстрація на пробне ЗНО
11 січня 2019, 11:37
18 січня відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар «Про­фесійне ви­го­ран­ня пе­да­го­га та шля­хи йо­го по­пе­ре­джен­ня».
10 січня 2019, 13:43
ІІ се­местр 2018-2019 н.р. роз­поч­неть­ся 21 січня 2019 ро­ку.
27 грудня 2018, 11:34
13 груд­ня 2018 ро­ку о 12.30 год. у кон­фе­ренц­залі нав­чаль­но­го кор­пу­су № 2 відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
11 грудня 2018, 09:18
18 груд­ня, у вівто­рок, о 10 го­дині в ме­то­дич­но­му кабінету ко­ле­джу відбу­деть­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду ви­кла­дачів «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 1-го…
05 грудня 2018, 16:05
Всі оголошення