Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Сту­ден­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» успішно про­хо­дять ви­роб­ни­чу прак­ти­ку, на­бу­ва­ють прак­тич­них на­ви­чок та про­фесійно­го до­свіду за обра­ни­ми спеціаль­но­стя­ми, а та­кож зби­ра­ють фак­ти...
Вчора о 16:11
19-20 трав­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ли­ся зустрічі ви­пуск­ників ми­ну­лих років.
20 травня 2018, 16:14
17 трав­ня 2018 ро­ку сту­ден­ти, ви­кла­дачі і співробітни­ки ко­ле­джу до­лу­чи­ли­ся до національ­но­го свя­та - Все­ук­раїнсь­ко­го дня Ви­ши­ван­ки!
17 травня 2018, 19:39
У ко­леджі відбу­ла­ся за­хо­плю­ю­ча зустріч із ви­дат­ним українсь­ким фольк­ло­ри­стом, му­зи­кан­том, каз­ка­рем, пись­мен­ни­ком і гро­мадсь­ким діячем Саш­ком Лірни­ком.
16 травня 2018, 16:09
15 трав­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ла­ся прем‘єра до­ку­мен­таль­но­го фільму «Пе­ре­хре­стя «Ба­лу».
15 травня 2018, 19:01
Всі новини

З метою вшанування  пам’яті Героїв Чорнобиля та з нагоди 32-ї річниці Чорнобильської трагедії 20 квітня 2018 року у нашому місті відбулися фінальні змагання І Спартакіади Київської області серед ліквідаторів наслідків тієї страшної аварії, яка сколихнула увесь світ.

До нашого міста прибули збірні команди 32 районів
та міст (міст обласного підпорядкування) Київщини  для участі у перегонах з таких видів спорту як шахи, шашки, дартс і настільний теніс.

Урочистості з нагоди відкриття Спартакіади відбулися на площі перед мерією міста, де вишикувалися команди з усіх куточків нашої області та міста Ірпінь. Свою родзинку у відкриття заходу вніс наш ансамбль барабанщиць «Литаври» - дипломант Міжнародного фестивалю художньої творчості НУБіП України «Голосіївська весна - 2018», візитівка нашого коледжу та міста. Інша частина студенток - активних учасниць художньої самодіяльності та громадського життя коледжу брали участь у проведенні фінальної частини Спартакіади - у церемонії нагородження переможців спортивних перегонів, яка відбулася в актовій залі Ірпінської міської ради.

Надзвичайно приємно було відчувати гордість за всіх учасників змагань, адже вони уже далеко не молоді віком, але усі випромінювали щирі почуття радості за перемоги своїх колег, своїх команд, за можливість взаємного спілкування. А глядацька публіка сприймала дійство хвилею оплесків і овацій, бо це є прикладом незламності і віри в усе найкраще у нашій країні.

 

Валентина Вдович,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
15 трав­ня о 13.00 в ак­товій залі відбу­деть­ся по­каз до­ку­мен­таль­но­го кінофільму “Пе­ре­хре­стя Ба­лу”. Кіно­кар­ти­на ство­ре­на за підт­рим­ки Дер­жав­но­го агент­ства України з пи­тань кіно.
13 травня 2018, 13:28
29 трав­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
07 травня 2018, 11:33
З 15 по 29 трав­ня 2018 ро­ку у ко­леджі бу­де про­во­ди­ти­ся першість ко­ле­джу з фут­бо­лу.
26 квітня 2018, 12:54
26 квітня 2018 ро­ку о 15.00 год. відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
20 квітня 2018, 15:09
Всі оголошення