Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Про­форієнтаційна ро­бо­та в Ба­би­не­цькій за­галь­но­освітній школі І-ІІІ сту­пенів та Ми­ку­ли­цькій за­галь­но­освітній школі І-ІІІ сту­пенів.
Вчора о 14:45
На­пе­ре­додні Дня відкри­тих две­рей у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» сту­дент­ка Яцен­тюк Ана­стасія про­ве­ла про­форієнтаційну ро­бо­ту у своїй рідній школі.
Вчора о 14:43
Про­форієнтаційна ро­бо­та в шко­лах Бо­ро­дянсь­ко­го рай­о­ну.
19 листопада 2018, 17:04
З 6 по 15 ли­сто­па­да цик­ло­ва комісія обліко­вих дис­циплін у ко­леджі про­ве­ла на­си­че­ну, ціка­ву і го­ловне – про­дук­тив­ну де­ка­ду.
16 листопада 2018, 20:15
16 ли­сто­па­да 2018 ро­ку в ко­леджі відбув­ся пре­вен­тив­ний захід з пи­тань без­печ­ної екс­плу­а­тації котлів в осінньо-зи­мо­вий період.
16 листопада 2018, 19:29
Всі новини

У суботу, 20 жовтня 2018 року, ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» гостинно відчинив свої двері й зустрічав гостей – майбутніх абітурієнтів. Учні дев’ятих та одинадцятих класів прийшли дізнатися  про навчальний заклад, умови вступу, поспілкуватися з викладачами та студентами.

Вир цікавих вражень підхопив гостей ще у холі коледжу. Тут відбулася виставка – презентація спеціальностей, в рамках якої студенти коледжу демонстрували отримані знання та навички у своїй професії, проводили майстер - класи для майбутніх абітурієнтів. Кожна циклова комісія намагалася якнайяскравіше представити абітурієнтам спеціальності,за якими коледж готує фахівців.

Учні та їхні батьки мали змогу подивитися презентаційний фільм про навчальний заклад і спеціальності, оглянути інформаційні тематичні стенди, а також отримали рекламні буклети й інші друковані матеріали профорієнтаційного характеру.

Захід продовжився у конференцзалі коледжу. З вітальним словом до гостей звернувся директор навчального закладу Михайлов С.І., який розповів про основні досягнення колективу, переваги навчання  у коледжі та перспективи, що відкриваються перед студентами й випускниками закладу вищої освіти. Сергій Іванович також наголосив на  високому рівні фахової підготовки, інноваціях, що впроваджуються в освітній процес, розповів про цікаве студентське життя у стінах закладу. Студенти коледжу є переможцями обласних і всеукраїнських  олімпіад і конкурсів, а його випускники  успішно продовжують навчання у Національному університеті біоресурсів та природокористування України за скороченим терміном.

Вичерпну інформацію щодо вступу до коледжу надала відповідальний секретар приймальної комісії Погоріла О.І., яка ознайомила  з Умовами  прийому на 2019 рік, ліцензійним  обсягом, переліком конкурсних предметів,  термінами прийому документів. А також запропонувала учням відвідувати навчально-консультативні заняття з української мови та математики з метою якісної підготовки до вступних випробувань.

Після офіційної частини гості коледжу мали змогу відвідати навчальні аудиторії і лабораторії, побувати в тренажерному та спортивному залах. І кожен із присутніх міг побачити все на власні очі, щоб у майбутньому зробити правильний вибір!  Адже коледжу є чим пишатися.  Оснащені новою технікою комп’ютерні класи, сучасні лабораторії, потужна спортивна база, гуртожиток з побутовими та ігровими кімнатами, бібліотекою, медичним пунктом, актова зала, класи вокалу, хореографії – все до послуг студентів.

День відкритих дверей пройшов у позитивній атмосфері спілкування і завершився концертною програмою за участі студентів коледжу – учасників художньої самодіяльності.

Сподіваємося, що наші зусилля були недаремними і кожен, хто завітав на День відкритих дверей, зробить свій вибір і стане нашим першокурсником!

Бажаємо всім успіхів і  чекаємо  на поповнення  рядів майбутніх першокурсників,  які увіллються до великої дружньої студентської родини.

 

Оксана Погоріла, відповідальний

секретар приймальної комісії

Оголошення
24 ли­сто­па­да 2018 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І та ІІ кур­су.
4 години тому
Для сту­дентів 2 кур­су – про ДПА у формі ЗНО
16 листопада 2018, 19:34
21 ли­сто­па­да 2018 ро­ку у спор­тив­но­му залі ко­ле­джу ви­кла­дач Снісар І.П. про­ве­де відкри­те за­нят­тя в групі 308-К.
16 листопада 2018, 19:28
29 ли­сто­па­да 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся кон­курс ху­дож­ньої са­модіяль­ності «Ко­ледж має та­лан­ти».
09 листопада 2018, 15:52
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків: ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл, учнів про­фесійно-технічних учи­лищ та їх батьків…
09 листопада 2018, 10:50
12 ли­сто­па­да відбу­деть­ся відкри­те за­нят­тя – лекція к.с-г.н. По­це­луй­ка М.П з нав­чаль­ної дис­ципліни « Еко­логія».
07 листопада 2018, 16:15
З 12 по 23 ли­сто­па­да 2018 ро­ку у ко­леджі бу­де про­во­ди­ти­ся першість ко­ле­джу з бас­кет­бо­лу
07 листопада 2018, 14:49
Всі оголошення