Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
За ак­тив­ну участь в он­лайн-уроці «День без­печ­но­го Інтер­не­ту 2019» Відо­крем­ле­ний підрозділ Національ­но­го універ­си­те­ту біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» відзна­чен...
20 березня 2019, 17:30
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ІІІ та ІV курсів спеціаль­ності 123 «Комп’ютер­на інже­нерія» з фахівцем-прак­ти­ком, junior developer та бізнес-аналіти­ком ком­панії «NovaIT» Костіци­ною Кат...
20 березня 2019, 17:29
20 бе­рез­ня в бібліотеці Ірпінсь­ко­го еко­номічно­го ко­ле­джу про­ве­де­но Інфор­маційну го­ди­ну «Їх знає весь світ: українці, які про­сла­ви­ли на­шу дер­жа­ву»
20 березня 2019, 17:26
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
20 березня 2019, 16:51
19 бе­рез­ня 2019 ро­ку ви­кла­да­ча­ми цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій бу­ла про­ве­де­на про­форієнтаційна ро­бо­та.
19 березня 2019, 15:21
Всі новини

У суботу, 20 жовтня 2018 року, ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» гостинно відчинив свої двері й зустрічав гостей – майбутніх абітурієнтів. Учні дев’ятих та одинадцятих класів прийшли дізнатися  про навчальний заклад, умови вступу, поспілкуватися з викладачами та студентами.

Вир цікавих вражень підхопив гостей ще у холі коледжу. Тут відбулася виставка – презентація спеціальностей, в рамках якої студенти коледжу демонстрували отримані знання та навички у своїй професії, проводили майстер - класи для майбутніх абітурієнтів. Кожна циклова комісія намагалася якнайяскравіше представити абітурієнтам спеціальності,за якими коледж готує фахівців.

Учні та їхні батьки мали змогу подивитися презентаційний фільм про навчальний заклад і спеціальності, оглянути інформаційні тематичні стенди, а також отримали рекламні буклети й інші друковані матеріали профорієнтаційного характеру.

Захід продовжився у конференцзалі коледжу. З вітальним словом до гостей звернувся директор навчального закладу Михайлов С.І., який розповів про основні досягнення колективу, переваги навчання  у коледжі та перспективи, що відкриваються перед студентами й випускниками закладу вищої освіти. Сергій Іванович також наголосив на  високому рівні фахової підготовки, інноваціях, що впроваджуються в освітній процес, розповів про цікаве студентське життя у стінах закладу. Студенти коледжу є переможцями обласних і всеукраїнських  олімпіад і конкурсів, а його випускники  успішно продовжують навчання у Національному університеті біоресурсів та природокористування України за скороченим терміном.

Вичерпну інформацію щодо вступу до коледжу надала відповідальний секретар приймальної комісії Погоріла О.І., яка ознайомила  з Умовами  прийому на 2019 рік, ліцензійним  обсягом, переліком конкурсних предметів,  термінами прийому документів. А також запропонувала учням відвідувати навчально-консультативні заняття з української мови та математики з метою якісної підготовки до вступних випробувань.

Після офіційної частини гості коледжу мали змогу відвідати навчальні аудиторії і лабораторії, побувати в тренажерному та спортивному залах. І кожен із присутніх міг побачити все на власні очі, щоб у майбутньому зробити правильний вибір!  Адже коледжу є чим пишатися.  Оснащені новою технікою комп’ютерні класи, сучасні лабораторії, потужна спортивна база, гуртожиток з побутовими та ігровими кімнатами, бібліотекою, медичним пунктом, актова зала, класи вокалу, хореографії – все до послуг студентів.

День відкритих дверей пройшов у позитивній атмосфері спілкування і завершився концертною програмою за участі студентів коледжу – учасників художньої самодіяльності.

Сподіваємося, що наші зусилля були недаремними і кожен, хто завітав на День відкритих дверей, зробить свій вибір і стане нашим першокурсником!

Бажаємо всім успіхів і  чекаємо  на поповнення  рядів майбутніх першокурсників,  які увіллються до великої дружньої студентської родини.

 

Оксана Погоріла, відповідальний

секретар приймальної комісії

Оголошення
До Все­світньо­го дня по­езії 21 бе­рез­ня 2019 р. о 12.00 го­дині в ко­леджі відбу­деть­ся літе­ра­тур­но-му­зич­на віталь­ня «По­шеп­ки і вго­лос».
19 березня 2019, 15:19
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку о 15.00 в лекційній залі кор­пу­су №1 відбу­деть­ся олімпіада з англійсь­кої мо­ви.
18 березня 2019, 15:12
13 бе­рез­ня 2019 ро­ку о 10.00 в лекційній залі кор­пу­су №1 відбу­деть­ся відкри­те прак­тичне за­нят­тя з дис­ципліни «Іно­зем­на мо­ва за про­фесійним спря­му­ван­ням (англійсь­ка)».
12 березня 2019, 14:00
13 бе­рез­ня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся спор­тив­но-роз­ва­жаль­ний кон­курс «Ви - бо­гині-чарівниці».
12 березня 2019, 13:47
Всі оголошення