Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ла­ся зустріч з пред­став­ни­ка­ми Все­ук­раїнсь­кої гро­мадсь­кої ор­ганізації «Асоціація з пи­тань за­хи­сту прав спо­жи­вачів» «Спо­жив­ча довіра»
24 червня 2019, 14:45
21 черв­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь у Міжна­род­но­му дні по­ля в Україні.
22 червня 2019, 13:00
Сту­ден­ти ІІ кур­су спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині».
14 червня 2019, 15:15
Всі новини

13 вересня 2018 року на спортивному майданчику коледжу з метою залучення студентів до постійних занять фізичною культурою і спортом, виховання у них любові до України відбулося спортивне свято «День першокурсника», присвячене Міжнародному дню студентського спорту, у якому взяли участь студенти  першого курсу.

Розпочали спортивне свято із конкурсу стройової пісні та девізу групи, руханки і флешмобу «Україна -  понад усе».

У конкурсах і змаганнях перемогу  отримали:

  1. 1.     У конкурсі плакатів та композицій  квітів  на тему «Любове моя, Україно»:

-         гр.107-К (куратор Берегеля І.М.);

-         гр.103-Ф (куратор Гурська Л.Л.);

-         гр.104-М (куратор Сиротенко А.О.).

 

  1. . У конкурсі  стройової  пісні  «Україна – понад усе»:

-         гр.107-К (куратор Берегеля І.М.);

-          гр.103-Ф (куратор Гурська Л.Л.);

-         гр.104-М (куратор Сиротенко А.О.).

  1. 3.        У спортивно-ігровій естафеті:

-         гр.102-О (куратор Іванова С.М.);

-         гр.107-К (куратор Берегеля І.М.).

  1.     У підтягуванні на перекладині:

-         Костильов Ярослав, студент гр.105-Т.

  1.      У віджиманні в упорі лежачи:

-         Єршова Елизавета, студентка гр.105-Т.

 

  1.   У конкурсі  капітанів:

-         Карабіневич Антолій, студент гр.107-К. 

  1.   У конкурсі кураторів «Кегельбан»:

-         Берегеля І.М. куратор гр.107-К.

  1. У перетягуванні линви:

-         гр. 103-Ф (куратор Гурська Л.Л.);

-         гр.107-К (куратор Берегеля І.М.).

Переможці змагань були нагороджені солодкими призами.

Тож наснаги вам у навчанні, дорогі першокурсники! Нехай цей перший старт стане для всіх вас відправною точкою до підкорення нових вершин!

 

Керівник фізичного виховання,

Ірина Снісар

 

Оголошення
19 червня 2019, 10:47
27 черв­ня в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся уро­чи­сте вру­чен­ня ди­пломів!
19 червня 2019, 10:44
Відповідь на за­про­шен­ня.
01 червня 2019, 12:16
Всі оголошення