Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
20 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
7 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відвіда­ли Міжна­родні ви­став­ки «Agro Animal Show» та «Фрук­ти. Овочі. Логісти­ка» на базі Міжна­род­но­го ви­став­ко­во­го цен­тру.
7 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку ви­кла­дачі і сту­ден­ти відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відвіда­ли ПрАТ «ОБОЛОНЬ».
8 години тому
18 лю­то­го 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­ла­ся звітно-ви­бор­на кон­фе­ренція сту­дентів ко­ле­джу.
18 лютого 2019, 15:52
Всі новини

Серце він сповна віддав дитині,

А вогонь, мов Прометей, в світи несе.

Ним пишається повіки Україна.

Ми завдячуємо Вам, Учителю, за все.

(Н.Примушко)

 

На виконання Розпорядження КМУ від 4 липня 2018 року №464-р «Про затвердження плану заходів з відзначення у 2018 році 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського» і Комплексного плану заходів по організації освітнього та виховного процесу у коледжі на поточний навчальний рік 19 вересня в навчальному закладі відбувся педагогічний семінар - ділова гра на тему: «Використання ідей Василя Сухомлинського у формуванні та збагаченні педагогічної культури викладача».

Мета семінару: пропаганда педагогічних ідей В.О.Сухомлинського, розширення знань учасників семінару про педагогічну культуру та її основні складові, вдосконалення вмінь з організації і проведення інтерактивних форм роботи зі здобувачами вищої освіти та викладачами, розвиток навичок педагогічної культури, стимулювання самовдосконалення педагога.

 Організатор і ведуча семінару методист Заболотна А.Г. майстерно провела його у вигляді ділової гри, передбачивши обов’язкову інтерактивну участь у ній усіх присутніх. До уваги учасників заходу була представлена також добірка літератури та періодичних видань із творів видатного педагога, література про нього, матеріали педагогічних читань, науково-практичних конференцій.

У ході гри із числа присутніх педагогів було сформовано 3 команди по чотири учасники в кожній, яківиконували вправи: «Самопрезентація»,  «Цитати-пазли», «Мозковий штурм», «Ерудити, вперед», «Задача. Ситуація. Проблема», «Атоми, молекули». По завершенню ділової гри всі присутні виконали вправу «Коло зворотного зв’язку».

Результати творчого пошуку і оригінальних виступів, відповідей нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем і ситуацій оцінювала експертна група, яка визначила серед гравців кращих у номінаціях:

1. «Креативний педагог» – Ясінський О.В.

2. «Педагог-ерудит» – Баланюк Л.М.

3. «Методична компетентність» - Гурська Л.Л.

4. «Толерантний педагог» - Федосеєва Н.І.

5. «Яскрава індивідуальність» - Вінник І.В.

6. «Майстер педагогічної комунікації» - Клименко Л.В.

7. «Гуманний педагог» - Іваненко Н.В.

8. «Цілеспрямований педагог» - Черненька Л.Б.

9. «Педагог-новатор» - Кошик В.В.

10. «Інтерактивний педагог» - Печкуров В.П.

11. «Педагог-популяризатор» - Снісар І.П.

12. «Педагог – науковець» - Іванова С.М.

 

Із присутніми на семінарі викладачами - слухачами під час виконання групами конкурсних завдань ведуча провела змагання на визначення авторів «крилатих» висловів – золотих злитків мудрості видатних українських педагогів.

Проведений семінар – ділова гра, на думку всіх його учасників, сприятиме підвищенню  компетентності викладачів коледжу у спілкуванні, розвитку вербальних і невербальних способів спілкування, осмисленню взаємодії з позицій партнерства, творчому підходу до планування, підготовки і проведення навчальних занять та виховних заходів зі  студентами та у роботі з їхніми батьками. Учасники семінару переконалися в актуальності педагогічних думок В.О. Сухомлинського щодо призначення, педагогічної культури і складових майстерності вчителя, викладача сьогодні.

 

Валентина Вдович,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
Ме­то­дич­ний семінар «Про­ект­на тех­но­логія: суть, до­свід, ви­ко­ри­стан­ня, роль у роз­вит­ку пізна­валь­но-по­шу­ко­вої діяль­ності сту­дентів і ви­кла­дачів» відбу­деть­ся 25 лю­то­го у формі пре­зен­тації…
13 лютого 2019, 17:04
Всі оголошення