Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ла­ся зустріч з пред­став­ни­ка­ми Все­ук­раїнсь­кої гро­мадсь­кої ор­ганізації «Асоціація з пи­тань за­хи­сту прав спо­жи­вачів» «Спо­жив­ча довіра»
24 червня 2019, 14:45
21 черв­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь у Міжна­род­но­му дні по­ля в Україні.
22 червня 2019, 13:00
Сту­ден­ти ІІ кур­су спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині».
14 червня 2019, 15:15
Всі новини

Серце він сповна віддав дитині,

А вогонь, мов Прометей, в світи несе.

Ним пишається повіки Україна.

Ми завдячуємо Вам, Учителю, за все.

(Н.Примушко)

 

На виконання Розпорядження КМУ від 4 липня 2018 року №464-р «Про затвердження плану заходів з відзначення у 2018 році 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського» і Комплексного плану заходів по організації освітнього та виховного процесу у коледжі на поточний навчальний рік 19 вересня в навчальному закладі відбувся педагогічний семінар - ділова гра на тему: «Використання ідей Василя Сухомлинського у формуванні та збагаченні педагогічної культури викладача».

Мета семінару: пропаганда педагогічних ідей В.О.Сухомлинського, розширення знань учасників семінару про педагогічну культуру та її основні складові, вдосконалення вмінь з організації і проведення інтерактивних форм роботи зі здобувачами вищої освіти та викладачами, розвиток навичок педагогічної культури, стимулювання самовдосконалення педагога.

 Організатор і ведуча семінару методист Заболотна А.Г. майстерно провела його у вигляді ділової гри, передбачивши обов’язкову інтерактивну участь у ній усіх присутніх. До уваги учасників заходу була представлена також добірка літератури та періодичних видань із творів видатного педагога, література про нього, матеріали педагогічних читань, науково-практичних конференцій.

У ході гри із числа присутніх педагогів було сформовано 3 команди по чотири учасники в кожній, яківиконували вправи: «Самопрезентація»,  «Цитати-пазли», «Мозковий штурм», «Ерудити, вперед», «Задача. Ситуація. Проблема», «Атоми, молекули». По завершенню ділової гри всі присутні виконали вправу «Коло зворотного зв’язку».

Результати творчого пошуку і оригінальних виступів, відповідей нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем і ситуацій оцінювала експертна група, яка визначила серед гравців кращих у номінаціях:

1. «Креативний педагог» – Ясінський О.В.

2. «Педагог-ерудит» – Баланюк Л.М.

3. «Методична компетентність» - Гурська Л.Л.

4. «Толерантний педагог» - Федосеєва Н.І.

5. «Яскрава індивідуальність» - Вінник І.В.

6. «Майстер педагогічної комунікації» - Клименко Л.В.

7. «Гуманний педагог» - Іваненко Н.В.

8. «Цілеспрямований педагог» - Черненька Л.Б.

9. «Педагог-новатор» - Кошик В.В.

10. «Інтерактивний педагог» - Печкуров В.П.

11. «Педагог-популяризатор» - Снісар І.П.

12. «Педагог – науковець» - Іванова С.М.

 

Із присутніми на семінарі викладачами - слухачами під час виконання групами конкурсних завдань ведуча провела змагання на визначення авторів «крилатих» висловів – золотих злитків мудрості видатних українських педагогів.

Проведений семінар – ділова гра, на думку всіх його учасників, сприятиме підвищенню  компетентності викладачів коледжу у спілкуванні, розвитку вербальних і невербальних способів спілкування, осмисленню взаємодії з позицій партнерства, творчому підходу до планування, підготовки і проведення навчальних занять та виховних заходів зі  студентами та у роботі з їхніми батьками. Учасники семінару переконалися в актуальності педагогічних думок В.О. Сухомлинського щодо призначення, педагогічної культури і складових майстерності вчителя, викладача сьогодні.

 

Валентина Вдович,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
19 червня 2019, 10:47
27 черв­ня в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся уро­чи­сте вру­чен­ня ди­пломів!
19 червня 2019, 10:44
Відповідь на за­про­шен­ня.
01 червня 2019, 12:16
Всі оголошення