Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
19 ве­рес­ня 2019 ро­ку роз­по­ча­ло­ся нав­чан­ня за про­гра­ма­ми підго­тов­ки ба­ка­лаврів (за­оч­на фор­ма нав­чан­ня) на Міжка­фед­ральній нав­чальній ла­бо­ра­торії НУБіП України.
19 вересня 2019, 12:47
У рам­ках пла­ну ро­бо­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли май­стер-клас з ме­тою про­форієнтації се­ред учнів 9-11 класів ІАЛ НУБіП У...
19 вересня 2019, 10:59
Всі новини

04 лютого відбулося розширене засідання адмінради коледжу за участю адміністрації, голів циклових комісій та їх заступників, відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника, завідувачів навчальних лабораторій, методистів,  на якому визначено план роботи на лютий місяць, розглянуто актуальні питання діяльності закладу. Серед першочергових завдань – профорієнтаційна робота. Колегіально прийнято рішення щодо оновлення рекламної продукції, проведення на базі коледжу учнівсько-студентського брейн-рингу, висвітлення інформації в районних газетах Київської області.

Налагодження партнерства з бізнесом, залучення до освітнього процесу керівників успішних компаній, головних бухгалтерів, менеджерів, фінансистів, маркетологів – основа якісної підготовки сучасного фахівця. Тому на лютий місяць заплановано зустрічі з керівниками 2-х банків та виїзні практичні заняття – екскурсії на Гостомельський завод британсько-нідерландської компанії Unilever з виробництва чаю  для студентів, які навчаються за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», та на ПрАТ «Оболонь» для майбутніх маркетологів.

На найближчий тиждень заплановано зустріч адміністрації із студентським активом, профоргами, старостами академічних груп. Також у лютому відбудуться звітна конференція студентського самоврядування та вибори до студентської ради коледжу.

Лютий місяць насичений і виховними заходами, серед яких – захід до Дня святого Валентина, мітинг-реквієм «Уклін живим, полеглим – слава!» до 30-річчя виведення військ з Афганістану, заходи до Дня Героїв Небесної сотні та ін.

Не лишилося поза увагою адміністрації питання  реєстрації студентів 2 курсу для складання ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання. За словами відповідальної за реєстрацію Сови В.М. всі студенти мають необхідні документи, а реєстрація на сайті Українського центру оцінювання якості освіти розпочинається 05 лютого.

Підбиваючи підсумки, в.о. директора Ільченко Н.В., наголосила на завданнях: цикловим комісіям – забезпечити активну профорієнтацію школярів, підготувати майстер-класи до Дня відкритих дверей, заввіділенням – контролювати відвідування занять студентами, заступнику директора з виховної роботи Сиротенку А.О. – контроль за дотриманням правил проживання в гуртожитку, комендантам навчальних корпусів та гуртожитку – контроль за споживанням електроенергії.

Детально про план на лютий 2019 року.

Оголошення
30 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 10:00 біля нав­чаль­но­го кор­пу­су №1 відбу­деть­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють», при­свя­че­на річниці за­ги­белі на Сході України ви­кла­да­ча ко­ле­джу Багіро­ва…
Вчора о 16:32
23 ве­рес­ня 2019 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України.
13 вересня 2019, 19:05
06 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 13.00 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І кур­су
03 вересня 2019, 15:02
Всі оголошення