Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
20 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
7 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відвіда­ли Міжна­родні ви­став­ки «Agro Animal Show» та «Фрук­ти. Овочі. Логісти­ка» на базі Міжна­род­но­го ви­став­ко­во­го цен­тру.
7 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку ви­кла­дачі і сту­ден­ти відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відвіда­ли ПрАТ «ОБОЛОНЬ».
8 години тому
18 лю­то­го 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­ла­ся звітно-ви­бор­на кон­фе­ренція сту­дентів ко­ле­джу.
18 лютого 2019, 15:52
Всі новини

09 лютого у коледжі відбулася зустріч за Круглим столом студентів-випускників відділення підприємництва та інформаційних технологій із фахівцями  з найму персоналу ТОВ «Фора» Черненко Євгенією Валеріївною та Пазинюк Ольгою Володимирівною.

Фахівці звернулися до випускників з пропозицією взяти участь у програмі StudentTimeз можливістю подальшого працевлаштування.

StudentTime– це унікальна програма працевлаштування, яка дає можливість студентам повноцінно поєднувати навчання та офіційну роботу у зручний час, із гнучким графіком у мережі магазинів «Фора» за місцем проживання.

Ольга Володимирівна наголосила на тому, що учасник програми має бути успішним студентом: сумлінно навчатися, культурно відпочивати та мати стабільний заробіток. Крім того, розпочавши свою кар’єру у студентські роки, майбутні випускники обов’язково отримають цілодобову підтримку у роботі та особистого наставника, який завжди надасть відповіді на питання, допоможе вирішити виниклу в роботі проблему або підкаже, до кого звернутися.

Шановні випускники!StudentTime– це Ваш корисний студентський час! Станьте успішними та працюйте в своє задоволення!

 

Наталія Лісовська,

завідувач навчально-виробничої практики

 

Оголошення
Ме­то­дич­ний семінар «Про­ект­на тех­но­логія: суть, до­свід, ви­ко­ри­стан­ня, роль у роз­вит­ку пізна­валь­но-по­шу­ко­вої діяль­ності сту­дентів і ви­кла­дачів» відбу­деть­ся 25 лю­то­го у формі пре­зен­тації…
13 лютого 2019, 17:04
Всі оголошення