Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
19 груд­ня у ко­леджі відбув­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 2018 ро­ку».
19 грудня 2018, 19:30
ЩИРО ВІТАЄМО СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ З ДНЕМ СВЯТОГО МИКОЛАЯ!
19 грудня 2018, 09:00
Щи­ро вітаю з Днем Свя­то­го Ми­ко­лая Чу­до­твор­ця – од­ним із най­світліших і най­радісніших хри­сти­янсь­ких свят.
19 грудня 2018, 09:00
Всі новини

7 липня 2018 року до коледжу знову завітали випускники минулих років, які цьогоріч святкують 45 та 20 років із дня  завершення навчання у нашому навчальному закладі.

Це були представники групи №33 (1973 рік випуску) разом з класним керівником, ветераном праці коледжу – Федоренко Катериною Павлівною, теж випускницею нашого навчального закладу, а також представники групи №36 (1998 рік випуску), класним керівником якої був нині покійний Таковий Геннадій Павлович. Усі випускники згадували своїх викладачів як високоосвічених педагогів, як людей високих духовних і моральних якостей, дякували всім, хто живий і кого вже немає, за той багаж знань, який вони їм дали і який допоміг досягти успіхів у трудовій діяльності та житті в цілому.

Від імені адміністрації і педагогічного колективу коледжу випускників привітала  заступник директора з виховної роботи к.е.н. Вдович В.Г. і презентувала відеофільм про здобутки і досягнення  коледжу.

Випускники щиро раділи зустрічі та ділилися спогадами про навчання і студентські роки у стінах колишнього технікуму. Адже то були не прості, а доленосні роки розбудови, бо період навчання випускників 1973 року співпав з будівництвом нового корпусу технікуму (сьогодні це корпус №1), а випускників 1998 року - з періодом  будівництва корпусу №2, який було здано в експлуатацію у 2000 році. І частинку їхньої праці також було вкладено у важливу справу розбудови Альма-матер.

 Після теплих спогадів, побувавши в обох корпусах, на території та в гуртожитку коледжу, гості переконалися, що протягом десятиліть після завершення ними технікуму тут продовжувалася цілеспрямована, наполеглива і результативна робота всього педагогічного колективу по створенню найкращих умов для навчання і виховання студентської молоді, впровадженню передового досвіду і інноваційних педагогічних технологій, чим навчальний заклад може пишатися сьогодні. Коледж зберіг свої давні традиції, багаторічний досвід, педагогічний потенціал, що дозволяє готувати фахівців для різних галузей народного господарства України.

А ще надзвичайно приємно були здивовані випускники тими позитивними змінами, які відбулися в останні роки в місті їхньої юності – місті Ірпінь.

Саме такі традиційні зустрічі  є однією із дієвих форм зв’язку коледжу зі своїми випускниками, і наші двері  завжди відкриті для тих, хто свої найкращі роки життя повʼязав свого часу із навчанням у його стінах, на вулиці Гагаріна, у славнім Ірпені!

 

Валентина Вдович,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
З 08 по 31 січня 2019 р. три­ває реєстрація на пробне ЗНО
11 січня 2019, 11:37
18 січня відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар «Про­фесійне ви­го­ран­ня пе­да­го­га та шля­хи йо­го по­пе­ре­джен­ня».
10 січня 2019, 13:43
ІІ се­местр 2018-2019 н.р. роз­поч­неть­ся 21 січня 2019 ро­ку.
27 грудня 2018, 11:34
13 груд­ня 2018 ро­ку о 12.30 год. у кон­фе­ренц­залі нав­чаль­но­го кор­пу­су № 2 відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
11 грудня 2018, 09:18
18 груд­ня, у вівто­рок, о 10 го­дині в ме­то­дич­но­му кабінету ко­ле­джу відбу­деть­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду ви­кла­дачів «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 1-го…
05 грудня 2018, 16:05
Всі оголошення