Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
17 квітня сту­ден­ти І - IV курсів спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» зігра­ли в інте­лек­ту­аль­ну гру «Брейн-ринг».
17 квітня 2019, 16:43
17 квітня ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у ХVІ Все­ук­раїнській на­у­ковій кон­фе­ренції сту­дентів і мо­ло­дих вче­них «Мо­лодь: освіта, на­у­ка, ду­ховність».
17 квітня 2019, 16:40
Всі новини

7 липня 2018 року до коледжу знову завітали випускники минулих років, які цьогоріч святкують 45 та 20 років із дня  завершення навчання у нашому навчальному закладі.

Це були представники групи №33 (1973 рік випуску) разом з класним керівником, ветераном праці коледжу – Федоренко Катериною Павлівною, теж випускницею нашого навчального закладу, а також представники групи №36 (1998 рік випуску), класним керівником якої був нині покійний Таковий Геннадій Павлович. Усі випускники згадували своїх викладачів як високоосвічених педагогів, як людей високих духовних і моральних якостей, дякували всім, хто живий і кого вже немає, за той багаж знань, який вони їм дали і який допоміг досягти успіхів у трудовій діяльності та житті в цілому.

Від імені адміністрації і педагогічного колективу коледжу випускників привітала  заступник директора з виховної роботи к.е.н. Вдович В.Г. і презентувала відеофільм про здобутки і досягнення  коледжу.

Випускники щиро раділи зустрічі та ділилися спогадами про навчання і студентські роки у стінах колишнього технікуму. Адже то були не прості, а доленосні роки розбудови, бо період навчання випускників 1973 року співпав з будівництвом нового корпусу технікуму (сьогодні це корпус №1), а випускників 1998 року - з періодом  будівництва корпусу №2, який було здано в експлуатацію у 2000 році. І частинку їхньої праці також було вкладено у важливу справу розбудови Альма-матер.

 Після теплих спогадів, побувавши в обох корпусах, на території та в гуртожитку коледжу, гості переконалися, що протягом десятиліть після завершення ними технікуму тут продовжувалася цілеспрямована, наполеглива і результативна робота всього педагогічного колективу по створенню найкращих умов для навчання і виховання студентської молоді, впровадженню передового досвіду і інноваційних педагогічних технологій, чим навчальний заклад може пишатися сьогодні. Коледж зберіг свої давні традиції, багаторічний досвід, педагогічний потенціал, що дозволяє готувати фахівців для різних галузей народного господарства України.

А ще надзвичайно приємно були здивовані випускники тими позитивними змінами, які відбулися в останні роки в місті їхньої юності – місті Ірпінь.

Саме такі традиційні зустрічі  є однією із дієвих форм зв’язку коледжу зі своїми випускниками, і наші двері  завжди відкриті для тих, хто свої найкращі роки життя повʼязав свого часу із навчанням у його стінах, на вулиці Гагаріна, у славнім Ірпені!

 

Валентина Вдович,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
: 19 квітня 2019 ро­ку, о 13.30 відбу­деть­ся олімпіада з історії України се­ред сту­дентів І кур­су.
Вчора о 15:04
Згідно з на­ка­зом № 105 к/тр від 15.04.2019 ро­ку «Про пе­ре­не­сен­ня ро­бо­чих днів» вста­нов­ле­но вихідні дні з 27.04.2019 р. по 05.05.2019 р. включ­но.
17 квітня 2019, 16:37
Всі оголошення