Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ла­ся зустріч з пред­став­ни­ка­ми Все­ук­раїнсь­кої гро­мадсь­кої ор­ганізації «Асоціація з пи­тань за­хи­сту прав спо­жи­вачів» «Спо­жив­ча довіра»
24 червня 2019, 14:45
21 черв­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь у Міжна­род­но­му дні по­ля в Україні.
22 червня 2019, 13:00
Сту­ден­ти ІІ кур­су спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині».
14 червня 2019, 15:15
Всі новини

19 березня 2019 року викладачі циклової комісії фундаментальних дисциплін та комп’ютерних технологій Бідун О.В., Щербакова А.П.  провели профорієнтаційну роботу в школах Бородянського району: Здвижівському НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ», Озерському НВО «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок», Луб'янській ЗОШ І - ІІ ступенів, Козинцівській ЗОШ І-ІІ ступенів, Немішаєвському НВК «Спеціалізована школа ІІ – ІІІ ступенів –ЗОШ І – ІІІ ступенів».

Педагоги розповіли учням 9-х класів про спеціальності, за якими коледж здійснює підготовку фахівців, про умови вступу, переваги здобуття освіти в Ірпінському економічному коледжі, потужну навчально-матеріальну базу закладу вищої освіти та про дозвілля студентів і перспективи працевлаштування після закінчення навчання.

Майбутні абітурієнти отримали вичерпні відповіді на запитання щодо особливостей цьогорічної вступної кампанії і запрошення на День відкритих дверей – 6 квітня 2019 року. 

Адміністрація коледжу висловлює подяку керівникам загальноосвітніх навчальних закладів Бородянського  району за надану можливість провести профорієнтаційну роботу.

    

Наталя Даль, голова циклової комісії

фундаментальних дисциплін та комп’ютерних технологій

Оголошення
19 червня 2019, 10:47
27 черв­ня в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся уро­чи­сте вру­чен­ня ди­пломів!
19 червня 2019, 10:44
Відповідь на за­про­шен­ня.
01 червня 2019, 12:16
Всі оголошення