Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
17 квітня сту­ден­ти І - IV курсів спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» зігра­ли в інте­лек­ту­аль­ну гру «Брейн-ринг».
17 квітня 2019, 16:43
17 квітня ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у ХVІ Все­ук­раїнській на­у­ковій кон­фе­ренції сту­дентів і мо­ло­дих вче­них «Мо­лодь: освіта, на­у­ка, ду­ховність».
17 квітня 2019, 16:40
Всі новини

19 березня 2019 року викладачі циклової комісії фундаментальних дисциплін та комп’ютерних технологій Бідун О.В., Щербакова А.П.  провели профорієнтаційну роботу в школах Бородянського району: Здвижівському НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ», Озерському НВО «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок», Луб'янській ЗОШ І - ІІ ступенів, Козинцівській ЗОШ І-ІІ ступенів, Немішаєвському НВК «Спеціалізована школа ІІ – ІІІ ступенів –ЗОШ І – ІІІ ступенів».

Педагоги розповіли учням 9-х класів про спеціальності, за якими коледж здійснює підготовку фахівців, про умови вступу, переваги здобуття освіти в Ірпінському економічному коледжі, потужну навчально-матеріальну базу закладу вищої освіти та про дозвілля студентів і перспективи працевлаштування після закінчення навчання.

Майбутні абітурієнти отримали вичерпні відповіді на запитання щодо особливостей цьогорічної вступної кампанії і запрошення на День відкритих дверей – 6 квітня 2019 року. 

Адміністрація коледжу висловлює подяку керівникам загальноосвітніх навчальних закладів Бородянського  району за надану можливість провести профорієнтаційну роботу.

    

Наталя Даль, голова циклової комісії

фундаментальних дисциплін та комп’ютерних технологій

Оголошення
: 19 квітня 2019 ро­ку, о 13.30 відбу­деть­ся олімпіада з історії України се­ред сту­дентів І кур­су.
Вчора о 15:04
Згідно з на­ка­зом № 105 к/тр від 15.04.2019 ро­ку «Про пе­ре­не­сен­ня ро­бо­чих днів» вста­нов­ле­но вихідні дні з 27.04.2019 р. по 05.05.2019 р. включ­но.
17 квітня 2019, 16:37
Всі оголошення