Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Три­ває прий­ом до­ку­ментів для всту­пу на 1 курс до ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» для абітурієнтів на ос­нові ба­зо­вої за­галь­ної се­ред­ньої освіти (9-ти класів).
11 липня 2018, 09:19
7 лип­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ли­ся ювілейні зустрічі ви­пуск­ників 1973 та 1998 років.
07 липня 2018, 15:20
У ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2018 ро­ку
26 червня 2018, 22:02
Всі новини

19 квітня 2018 року педагогічні працівники коледжу Даль Н.В. та Погоріла О.І. відвідали навчальні заклади м. Коростень, зокрема: ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 та  Коростенський міський ліцей.

Викладачі зустрілися з учнями 9-х – 11-х класів, розповіли їм про наш навчальний заклад, ознайомили майбутніх абітурієнтів зі спеціальностями, які можна обрати, окреслили переваги здобуття освіти в коледжі, розповіли про умови вступу, продемонстрували яскраві світлини, що презентують навчально-матеріальну базу коледжу, спортивні досягнення студентів, гуртки та секції, в яких можна займатися після аудиторних занять.

У ході зустрічей педагоги розповіли про сайт коледжу, на якому можна ознайомитися з детальною інформацію про навчальний заклад та слідкувати за головними подіями коледжанського життя.

Школярів цікавило, як студенти проводять дозвілля, чи беруть участь у творчих колективах та спортивно-масовій роботі. І це не дивно, адже, крім рутинної навчальної діяльності, молодь хоче мати можливості для проведення свого вільного часу та відпочинку.

У школах на профорієнтаційних стендах було розміщено оголошення про прийом абітурієнтів у 2018 році.

Крім того, учні отримали рекламні матеріали про ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж», відділення, спеціальності та запрошення на  День відкритих дверей, що відбудеться 21 квітня 2018 року.

Адміністрація коледжу висловлює щиру подяку керівникам і вчителям загальноосвітніх навчальних закладів м. Коростень за надану можливість провести профорієнтаційну роботу.

Оксана Погоріла, методист коледжу