Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Три­ває прий­ом до­ку­ментів для всту­пу на 1 курс до ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» для абітурієнтів на ос­нові ба­зо­вої за­галь­ної се­ред­ньої освіти (9-ти класів).
11 липня 2018, 09:19
7 лип­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ли­ся ювілейні зустрічі ви­пуск­ників 1973 та 1998 років.
07 липня 2018, 15:20
У ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2018 ро­ку
26 червня 2018, 22:02
Всі новини

09 січня 2018 року в конференцзалі корпусу №2 відбувся психолого-педагогічний семінар на тему: «Психолого-педагогічні проблеми у роботі з уразливою категорією підлітків та шляхи їх вирішення».

Метою семінару було підвищення психолого - педагогічної компетентності педагогів з вирішення проблем у роботі з уразливою категорією підлітків, збагачення особистісного розвитку педагогів, впровадження досягнень психолого-педагогічної науки та поширення ефективного педагогічного досвіду.

У семінарі взяли участь: Нечерда Валерія Борисівна - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України, керівник теми НДР "Технології формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій у загальноосвітньому навчальному закладі", експерт Національної ради жінок України з питань виховання дітей та молоді; Рибачок Катерина Миколаївна - практичний психолог та Шевченко Олена Григорівна - соціальний педагог школи I–III ступенів №292 імені гетьмана України Івана Мазепи Деснянського району м.Києва, психологи і соціальні педагоги шкіл Приірпіння, фахівці Науково-методичного центру управління освіти і науки Ірпінської міської ради, викладачі і представники адміністрації коледжу.

Учасників семінару привітав і побажав плідної праці директор коледжу - заслужений працівник освіти України Михайлов Сергій Іванович.

Нечерда В. Б. провела для учасників майстер-клас "Сучасні технології формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій", метою якого було відрефлексувати основні аспекти процесу формування просоціальної поведінки підлітків: змістові, організаційні, технологічні. Шляхом долучення до інтеракцій присутніх учасників семінару було відпрацьовано найефективніші педагогічні технології формування просоціальної поведінки підлітків.

На завершення семінару, який пройшов змістовно, цікаво, пізнавально, відбулося підведення підсумків його роботи і фотографування учасників.

 

 

Валентина Вдович,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
25 черв­ня о 13 год 30 хв у ме­то­дич­но­му кабінеті ко­ле­джу відкриється ви­став­ка-кон­курс нав­чаль­но-ме­то­дич­них ма­теріалів ви­кла­дачів нав­чаль­но­го за­кла­ду.
20 червня 2018, 10:35
23 черв­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
15 червня 2018, 11:54
Всі оголошення