Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
19 груд­ня у ко­леджі відбув­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 2018 ро­ку».
19 грудня 2018, 19:30
ЩИРО ВІТАЄМО СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ З ДНЕМ СВЯТОГО МИКОЛАЯ!
19 грудня 2018, 09:00
Щи­ро вітаю з Днем Свя­то­го Ми­ко­лая Чу­до­твор­ця – од­ним із най­світліших і най­радісніших хри­сти­янсь­ких свят.
19 грудня 2018, 09:00
Всі новини

З метою вивчення і популяризації прогресивного педагогічного досвіду, 19 грудня методисти коледжу Заболотна А.Г. і Погоріла О.І. , підводячи підсумки методичної роботи викладачів і кураторів академічних груп за 2018 рік, провели   заняття педагогічного семінару у формі  круглого  столу.  Учасники круглого столу  ознайомилися з виставкою кращих  підручників, навчальних посібників, методичних розробок, наукових публікацій, підготовлених  членами педагогічного колективу  у 2018 році, та з досвідом роботи колег.

           Досвідчений педагог, к.е.н. Вдович В.Г., яка протягом 10 років працювала на посаді заступника директора з виховної роботи, презентувала  учасникам круглого столу укладений  нею збірник  сценаріїв, методичних розробок виховних заходів «Із досвіду національно - патріотичного виховання студентської молоді», наголосивши при цьому на важливості систематизації, оформлення матеріалів  відповідно до чинних вимог та можливості використання їх кураторами груп, керівниками гуртків і клубів.

          Переможець (3-є місце) ІІ - го (регіонального) етапу конкурсу  «Кращий куратор навчальної групи 2018 року» аграрних закладів вищої освіти І – ІІ р.а. Київської, Черкаської, Вінницької областей Підгурська І.С. представила комплекс  документів,  розробок,  фото- і відеоматеріалів, що розкривають завдання і зміст роботи куратора студентської групи, звернула увагу колег  на  важливість  і необхідність брати участь у різноманітних  конкурсах професійної майстерності  з метою вивчення  і впровадження кращого педагогічного досвіду.

Викладач-методист Даль Н.В. ознайомила учасників круглого столу з методикою використання ігрових ситуацій, зокрема при вивченні теми «Тригонометричні функції», і презентувала  розроблені нею у 2018 році методичні розробки з математики та вищої математики.

 Не менш цікавим та змістовним був і виступ викладача інформаційних систем і технологій в обліку, заступника директора з виховної роботи Сиротенка А.О., який поділився досвідом використання технології Web-квесту в позааудиторній роботі зі студентами,  продемонструвавши при цьому, як можна використати  платформи  Wix.com, LearningApps.Orgдля складання  і виконання завдань квесту, залучивши до проходження квесту учасників круглого столу.

Досвідом  проведення семінару  з української літератури у формі прес-конференції поділилася викладач-методист Заболотна А.Г., проаналізувавши при цьому як краще своє заняття 2018 року  за темою «Валер’ян Підмогильний. Роман «Місто» і надавши викладачам методичні рекомендації щодо підготовки і проведення заняття – прес-конференції при вивченні гуманітарних дисциплін.

Варто зазначити, що круглий стіл у формі презентації педагогічного досвіду викликав жвавий інтерес та дискусію у всіх присутніх, оскільки питання, що обговорювалися, є актуальними і важливими для кожного педагога.

 

 

Наталія Ільченко,

 

заступник директора з навчальної роботи

 

Оголошення
З 08 по 31 січня 2019 р. три­ває реєстрація на пробне ЗНО
11 січня 2019, 11:37
18 січня відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар «Про­фесійне ви­го­ран­ня пе­да­го­га та шля­хи йо­го по­пе­ре­джен­ня».
10 січня 2019, 13:43
ІІ се­местр 2018-2019 н.р. роз­поч­неть­ся 21 січня 2019 ро­ку.
27 грудня 2018, 11:34
13 груд­ня 2018 ро­ку о 12.30 год. у кон­фе­ренц­залі нав­чаль­но­го кор­пу­су № 2 відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
11 грудня 2018, 09:18
18 груд­ня, у вівто­рок, о 10 го­дині в ме­то­дич­но­му кабінету ко­ле­джу відбу­деть­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду ви­кла­дачів «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 1-го…
05 грудня 2018, 16:05
Всі оголошення