Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
21 квітня ко­ледж го­стин­но відчи­нив двері для всіх ба­жа­ю­чих дізна­ти­ся про нав­чаль­ний за­клад та освіту, яку ко­жен змо­же от­ри­ма­ти, всту­пив­ши до ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж».
21 квітня 2018, 14:00
Сту­ден­ти ко­ле­джу - учас­ни­ки за­ходів з на­го­ди про­ве­ден­ня пер­шої Спар­такіади Київсь­кої об­ласті се­ред ліквіда­торів наслідків аварії на Чор­но­бильській атомній елек­тро­станції
21 квітня 2018, 12:23
Вибір про­фесії – один із най­складніших і найвідповідальніших кроків у житті мо­ло­дої лю­ди­ни. Визна­чи­ти­ся з цим ви­бо­ром мо­лоді що­ро­ку до­по­ма­га­ють працівни­ки служ­би зай­ня­тості та освітя­ни.
20 квітня 2018, 13:10
19 квітня сту­ден­ти-ви­пуск­ни­ки ко­ле­джу відвіда­ли Національ­ний універ­си­тет біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України, де про­во­ди­вся День відкри­тих две­рей.
19 квітня 2018, 12:13
З ме­тою до­по­мо­ги шко­ля­рам пра­виль­но зорієнту­ва­ти­ся у світі про­фесій та виб­ра­ти фах до душі, а та­кож за­лу­чен­ня учнівсь­кої мо­лоді до нав­чан­ня у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» у ЗОШ м. ...
19 квітня 2018, 12:02
Всі новини

Урочистості з нагоди випуску фахівців денної форми навчання 2017 року розпочалися в святковій переповненій вщент актовій залі коледжу виступом лауреата фестивалю «Голосіївська весна-2017» - ансамблю барабанщиць «Литаври» (кер. І.Снісар).

Свято відкрив директор коледжу - заслужений працівник освіти і науки України Михайлов Сергій Іванович, який привітав випускників від педагогічного колективу навчального закладу і себе особисто з успішним завершенням навчання та побажав не втрачати віри у себе, завжди залишатися впевненими у власних силах і знаннях, гордо нести звання випускника Ірпінського економічного коледжу НУБІП України, поважати і шанувати своїх батьків і рідну Україну.

На свято до коледжу завітали й почесні гості: Ірпінський міський голова – Карплюк Володимир Андрійович, доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету iнформацiйних технологій НУБіП України Глазунова Олена Григорiвна, доктор економічних наук, професор, декан економiчного факультету НУБіП України Дiброва Анатолiй Дмитрович, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету аграрного менеджменту НУБіП України Остапчук Анатолiй Дмитрович, заслужена артистка України Ірина Персанова, заступник генерального директора видавничого дому, заступник головного редактора газети «Справи сімейні», член Національної спілки журналістів України, Відмінник освіти України Грабовенко Людмила Іванівна та інші.

Для випускників коледжу прозвучали найкращі побажання від почесних гостей свята, зокрема Володимира Карплюка, представників НУБіП України; музичні вітання їм, батькам та усім присутнім подарувала Ірина Керсанова. Учасники художньої самодіяльності коледжу, серед яких чимало цьогорічних випускників, підготували свої оригінальні вітання і номери.

Кращим студентам – випускникам були вручені нагороди за активну участь у громадському житті коледжу, а їх батькам - подяки від педагогічного колективу за виховання чуйних і сумлінних дітей.

Приємним моментом свята стало вручення випускнику спеціальності «Оціночна діяльність» (гр.305-ОД) Олександру Шахову золотих медалей та дипломів Чемпіонату України серед дорослих зі стрибків на батуті (стрибків на акробатичній доріжці), який відбувся напередодні в місті Генічеськ Херсонської обл. Олександр став першим не тільки у фінальних етапах з окремих вправ, але й у багатоборстві. А крім того, отримав Кубок симпатій в честь пам’яті свого товариша, бронзового призера Чемпіонату Європи майстра спорту міжнародного класу Пантело Леоніда, життя якого трагічно обірвалося в зовсім молодому віці.

Завершилося свято колективним виконанням пісні «Зоря юності» на сл. Миколи Луківа, муз. Олександра Бурмицького - гімну коледжу, що традиційно створює незвичайну атмосферу великої коледжанської родини.

 

Валентина Вдович,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
26 квітня 2018 ро­ку о 15.00 год. відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
20 квітня 2018, 15:09
18 квітня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся спор­тивне свя­то «Ви – бо­гині-чарівниці».
12 квітня 2018, 14:30
До ува­ги сту­дентів, ви­кла­дачів та співробітників! 05 квітня 2018 ро­ку відбу­деть­ся І тур XXXVIІ Міжна­род­но­го фе­сти­ва­лю ху­дож­ньої твор­чості «Го­лосіївсь­ка вес­на – 2018».
03 квітня 2018, 12:39
Всі оголошення