Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Те­ма­тич­на зустріч сту­дентів спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня».
22 лютого 2018, 12:34
Сту­дент­ка ІІ кур­су еко­номічно­го відділен­ня Ско­ро­ход Ан­желіка Ми­хайлівна посіла ІІ місце в ІІ (об­лас­но­му) етапі VІІІ Все­ук­раїнсь­кої олімпіади з українсь­кої мо­ви се­ред сту­дентів за­кладів ви­щої освіти...
21 лютого 2018, 17:48
Для сту­дентів ІІІ кур­су спеціаль­ності «Фінан­си і кре­дит» ме­не­дже­ри ПАТ КБ «При­ват­банк» про­ве­ли пре­зен­тацію он­лайн-прак­ти­ки.
21 лютого 2018, 15:39
21.02.2018 ро­ку у ко­леджі прой­ш­ла про­форієнтаційна зустріч з ви­кла­да­ча­ми фа­куль­те­ту хар­чо­вих тех­но­логій та управління якістю про­дукції АПК НУБіП України.
21 лютого 2018, 14:44
Всі новини

Урочистості з нагоди випуску фахівців денної форми навчання 2017 року розпочалися в святковій переповненій вщент актовій залі коледжу виступом лауреата фестивалю «Голосіївська весна-2017» - ансамблю барабанщиць «Литаври» (кер. І.Снісар).

Свято відкрив директор коледжу - заслужений працівник освіти і науки України Михайлов Сергій Іванович, який привітав випускників від педагогічного колективу навчального закладу і себе особисто з успішним завершенням навчання та побажав не втрачати віри у себе, завжди залишатися впевненими у власних силах і знаннях, гордо нести звання випускника Ірпінського економічного коледжу НУБІП України, поважати і шанувати своїх батьків і рідну Україну.

На свято до коледжу завітали й почесні гості: Ірпінський міський голова – Карплюк Володимир Андрійович, доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету iнформацiйних технологій НУБіП України Глазунова Олена Григорiвна, доктор економічних наук, професор, декан економiчного факультету НУБіП України Дiброва Анатолiй Дмитрович, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету аграрного менеджменту НУБіП України Остапчук Анатолiй Дмитрович, заслужена артистка України Ірина Персанова, заступник генерального директора видавничого дому, заступник головного редактора газети «Справи сімейні», член Національної спілки журналістів України, Відмінник освіти України Грабовенко Людмила Іванівна та інші.

Для випускників коледжу прозвучали найкращі побажання від почесних гостей свята, зокрема Володимира Карплюка, представників НУБіП України; музичні вітання їм, батькам та усім присутнім подарувала Ірина Керсанова. Учасники художньої самодіяльності коледжу, серед яких чимало цьогорічних випускників, підготували свої оригінальні вітання і номери.

Кращим студентам – випускникам були вручені нагороди за активну участь у громадському житті коледжу, а їх батькам - подяки від педагогічного колективу за виховання чуйних і сумлінних дітей.

Приємним моментом свята стало вручення випускнику спеціальності «Оціночна діяльність» (гр.305-ОД) Олександру Шахову золотих медалей та дипломів Чемпіонату України серед дорослих зі стрибків на батуті (стрибків на акробатичній доріжці), який відбувся напередодні в місті Генічеськ Херсонської обл. Олександр став першим не тільки у фінальних етапах з окремих вправ, але й у багатоборстві. А крім того, отримав Кубок симпатій в честь пам’яті свого товариша, бронзового призера Чемпіонату Європи майстра спорту міжнародного класу Пантело Леоніда, життя якого трагічно обірвалося в зовсім молодому віці.

Завершилося свято колективним виконанням пісні «Зоря юності» на сл. Миколи Луківа, муз. Олександра Бурмицького - гімну коледжу, що традиційно створює незвичайну атмосферу великої коледжанської родини.

 

Валентина Вдович,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
15 бе­рез­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся кон­фе­ренція на те­му: «За­хист прав спо­жи­вачів в умо­вах суспільних транс­фор­мацій».
21 лютого 2018, 14:15
З 19 лю­то­го по 5 бе­рез­ня 2018 ро­ку у ко­леджі бу­де про­во­ди­ти­ся першість ко­ле­джу з во­лей­бо­лу
19 лютого 2018, 15:02
22.02.2018р. роз­по­чи­нає ро­бо­ту фа­куль­та­тив «Ос­но­ви то­ва­рознав­ства та без­пе­ки хар­чо­вих про­дуктів» (цик­ло­ва комісія мар­ке­тин­гу і торгівлі).
14 лютого 2018, 16:25
15 лю­то­го 2018 ро­ку для сту­дентів груп І кур­су відбу­деть­ся урок муж­ності, при­свя­че­ний Дню вша­ну­ван­ня учас­ників бой­о­вих дій на те­ри­торії інших дер­жав та Ге­роїв АТО
13 лютого 2018, 11:37
Всі оголошення