Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ли­ся за­хо­ди сту­дентсь­кої ра­ди з на­го­ди Міжна­род­но­го дня ми­ру
21 вересня 2018, 17:03
У ко­леджі відбув­ся пе­да­гогічний семінар на те­му:«Ви­ко­ри­стан­ня ідей Ва­си­ля Су­хом­линсь­ко­го у фор­му­ванні та зба­га­ченні пе­да­гогічної куль­ту­ри ви­кла­да­ча»
20 вересня 2018, 11:02
13 ве­рес­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ло­ся спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка»
13 вересня 2018, 19:41
13 ве­рес­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ло­ся спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка», при­свя­чене Міжна­род­но­му дню сту­дентсь­ко­го спор­ту.
13 вересня 2018, 14:27
У рам­ках пра­во­про­світни­ць­ко­го про­ек­ту «Я МАЮ ПРАВО!» 7 ве­рес­ня 2018 ро­ку у ко­леджі про­ве­де­на те­ма­тич­на лекція «Про­тидія бо­улінгу»
07 вересня 2018, 19:04
Всі новини

Вельмишановний  Анатолію Дмитровичу!

Щиро вітаємо Вас з  ювілеєм! 50 років – це вік мудрості, зрілості, здобутків і досягнень, вік розквіту таланту.

Вашому формуванню як викладача, науковця сприяло   навчання в Українській сільськогосподарській академії за  фахом «Економіка підприємства»,  робота на посаді асистента кафедри менеджменту, де Ви набули досвіду науково-дослідницької роботи, вдосконалили організаторські здібності і вміння.

Продовжуючи свою наукову діяльність, Ви успішно захистили кандидатську дисертацію за темою «Управління інвестиційними процесами в системі АПК» та докторську – «Державне регулювання сільськогосподарського виробництва».  

Доктор економічних наук, професор, автор 120 публікацій, підручників, рекомендацій і монографій, в тому числі у закордонних виданнях, Ви успішно поєднували наукову діяльність з виконанням обов’язків завідувача відділу магістратури та підвищення кваліфікації Національного аграрного університету, завідувача кафедри державного управління Національного університету біоресурсів і природокористування України, директора Навчально-наукового інституту бізнесу Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Сьогодні Ви декан економічного факультету -  одного з  кращих у НУБіП України, який своїми вагомими досягненнями завдячує і Вашому професіоналізму. Колеги та студенти факультету шанують і люблять Вас за відкритість, щирість і здатність завжди прийти на допомогу.

Вельмишановний  Анатолію Дмитровичу!  З нагоди  Вашого ювілею прийміть найщиріші вітання від колективу Ірпінського економічного коледжу. Бажаємо Вам довгих і щасливих літ, міцного здоров’я, невичерпної енергії, натхнення, оптимізму і нових плідних здобутків!

Многії літа Вам!

Оголошення
28 ве­рес­ня 2018 ро­ку біля ме­моріаль­ної до­шки ко­ле­джу відбу­деть­ся Лінійка Памʼяті ге­роя АТО Багіро­ва Ільга́ра Са­ле́хо­ви­ча з по­зив­ним «Ба­лу».
21 вересня 2018, 12:18
У по­неділок, 24 ве­рес­ня, відбу­деть­ся засідан­ня ме­то­дич­но­го об’єднан­ня ку­ра­торів груп
13 вересня 2018, 16:42
19 ве­рес­ня о 15 го­дині в ауди­торії №21 кор­пу­су №2 відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар - діло­ва гра «Ви­ко­ри­стан­ня ідей Ва­си­ля Олек­сан­дро­ви­ча Су­хом­линсь­ко­го у фор­му­ванні та зба­га­ченні…
11 вересня 2018, 12:58
12 ве­рес­ня 2018 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка», при­свя­чене Міжна­род­но­му дню сту­дентсь­ко­го спор­ту.
05 вересня 2018, 15:25
7 ве­рес­ня об 11 год. 30 хв. у ме­то­дич­но­му кабінеті відбу­деть­ся інструк­тив­но-ме­то­дич­на на­ра­да голів цик­ло­вих комісій.
05 вересня 2018, 15:18
Всі оголошення